D02A008:ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 6, 8, 10,12 ,14 ,16 ตู้ (มือหมุน รุ่นประหยัด เหล็กหนา 0.7 มม.) มอก.

D02A008
ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 6, 8, 10,12 ,14 ,16 ตู้ (มือหมุน รุ่นประหยัด เหล็กหนา 0.7 มม.) มอก.:<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ)/ แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่  / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”</p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 6, 8, 10,12 ,14 ,16 ตู้ (มือหมุน รุ่นประหยัด เหล็กหนา 0.7 มม.) มอก.:<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ)/ แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่  / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”</p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 6, 8, 10,12 ,14 ,16 ตู้ (มือหมุน รุ่นประหยัด เหล็กหนา 0.7 มม.) มอก.:<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ)/ แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่  / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”</p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 6, 8, 10,12 ,14 ,16 ตู้ (มือหมุน รุ่นประหยัด เหล็กหนา 0.7 มม.) มอก.:<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ)/ แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่  / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”</p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 6, 8, 10,12 ,14 ,16 ตู้ (มือหมุน รุ่นประหยัด เหล็กหนา 0.7 มม.) มอก.:<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ)/ แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่  / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”</p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 6, 8, 10,12 ,14 ,16 ตู้ (มือหมุน รุ่นประหยัด เหล็กหนา 0.7 มม.) มอก.:<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ)/ แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่  / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”</p>
   • สินค้าถัดไป D02A013
   • สินค้าถัดไป D02A014
   • สินค้าถัดไป D02A001
   • สินค้าถัดไป D02A017
   • สินค้าถัดไป D02A005
   • สินค้าถัดไป D02A008
   • สินค้าถัดไป D02A009
   • สินค้าถัดไป D02A010
   • สินค้าถัดไป D02A002
   • สินค้าถัดไป D02A003
   • สินค้าถัดไป D02A004
   • สินค้าถัดไป D02A011
   • สินค้าถัดไป D02A012
   • สินค้าถัดไป D02A006
   • สินค้าถัดไป D02A007
   • สินค้าถัดไป D01A009
   • สินค้าถัดไป D01A010
   • สินค้าถัดไป D02A016
   • สินค้าถัดไป D02A015
   • สินค้าถัดไป D01A039
   • สินค้าถัดไป D01A013
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มอก.1496-2541 / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ)/ แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่  / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / ช่องทางเดิน 64 cm.

  “ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”

  ราคาเริ่มต้นที่: 72,781.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้รางเลื่อน 02

   ราคา +0.00 บาท
  2. อธิบายขนาดตู้รางเลื่อน 06

   ราคา +0.00 บาท
  1. ฝาตู้รางเลื่อนแบบกล่อง

   ราคา +0.00 บาท
  2. ฝาตู้รางเลื่อนแบบเรียบ (เพิ่มราคาต่อตู้)

   ราคา +500.00 บาท
  1. พวงมาลัยก้าน

   ราคา +0.00 บาท
  2. พวงมาลัยวงกลม (เพิ่มราคาต่อตู้)

   ราคา +400.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  D02A008-1:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 6 ตู้ 258W*121.7D*223.5H cm (มือหมุน ความจุ 450 แฟ้ม)

  ขนาด 258W* 121.7D* 223.5H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 2 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 450 แฟ้ม)
  ราคา 72,781.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A008-2:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 8 ตู้ 319W*121.7D*223.5H cm (มือหมุน ความจุ 600 แฟ้ม)

  ขนาด 319W* 121.7D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 3 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm.(ใส่ได้ประมาณ 600 แฟ้ม)
  ราคา 87,849.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A008-3:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 10 ตู้ 380W*121.7D*223.5H cm (มือหมุน ความจุ 750 แฟ้ม)

  ขนาด 380W* 121.7D* 223.5H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 4 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 750 แฟ้ม)
  ราคา 103,740.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A008-4:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 12 ตู้ 442W*121.7D*223.5H cm (มือหมุน ความจุ 900 แฟ้ม)

  ขนาด 442W* 121.7D* 223.5H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 5 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 900 แฟ้ม)
  ราคา 124,288.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A008-5:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 14 ตู้ 503W*121.7D*223.5H cm (มือหมุน ความจุ 1,050 แฟ้ม)

  ขนาด 503W* 121.7D* 223.5H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 6 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 1050 แฟ้ม)
  ราคา 144,836.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A008-6:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 16 ตู้ 564W*121.7D*223.5H cm (มือหมุน ความจุ 1,200 แฟ้ม)

  ขนาด 564W* 121.7D* 223.5H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 7 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 1200 แฟ้ม)
  ราคา 165,384.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา