A07A039:โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเมลามีน ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก

A07A039
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเมลามีน ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก:<p><span>สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 </span><span>(*73H cm) </span><span>วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top เมลามีน แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขา</span><span>ผลิตจากเหล็กขา 4 แฉก ทำสีดำ</span></p> โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเมลามีน ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก:<p><span>สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 </span><span>(*73H cm) </span><span>วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top เมลามีน แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขา</span><span>ผลิตจากเหล็กขา 4 แฉก ทำสีดำ</span></p> โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเมลามีน ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก:<p><span>สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 </span><span>(*73H cm) </span><span>วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top เมลามีน แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขา</span><span>ผลิตจากเหล็กขา 4 แฉก ทำสีดำ</span></p> โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเมลามีน ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก:<p><span>สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 </span><span>(*73H cm) </span><span>วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top เมลามีน แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขา</span><span>ผลิตจากเหล็กขา 4 แฉก ทำสีดำ</span></p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 (*73H cm) วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top เมลามีน แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขาผลิตจากเหล็กขา 4 แฉก ทำสีดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,533.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A07A039-1:โต๊ะหน้าเมลามีนกลม 60W*60D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก

  ขนาด 60W* 60D* 73H cm  -
  ราคา 1,533.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A039-2:โต๊ะหน้าเมลามีนกลม 75W*75D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก

  ขนาด 75W* 75D* 73H cm  -
  ราคา 1,924.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A039-3:โต๊ะหน้าเมลามีนเหลี่ยม 60W*60D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก

  ขนาด 60W* 60D* 73H cm  -
  ราคา 1,533.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A039-4:โต๊ะหน้าเมลามีนเหลี่ยม 75W*75D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำฐาน 4 แฉก

  ขนาด 75W* 75D* 73H cm  -
  ราคา 1,924.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา