A07A053:โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว (เหลี่ยม/กลม) W60, W75 cm ขาเหล็ก 4 แฉกพ่นดำ

A07A053
โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว (เหลี่ยม/กลม) W60, W75 cm ขาเหล็ก 4 แฉกพ่นดำ:<p><span>สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 <span>(*73H cm) </span>วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top ปิดโฟเมก้าขาว ขอบเอจสีดำ แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขาเหล็ก 4 แฉก ทำสีดำ มีปุ่มปรับระดับ</span></p> โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว (เหลี่ยม/กลม) W60, W75 cm ขาเหล็ก 4 แฉกพ่นดำ:<p><span>สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 <span>(*73H cm) </span>วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top ปิดโฟเมก้าขาว ขอบเอจสีดำ แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขาเหล็ก 4 แฉก ทำสีดำ มีปุ่มปรับระดับ</span></p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  สี่เหลี่ยมขนาด W60*D60, W75*D75 (*73H cm) วงกลมขนาด Di60, Di75 (*73H cm) Top ปิดโฟเมก้าขาว ขอบเอจสีดำ แบบกลมและแบบเหลี่ยม (ราคาเดียวกัน) / โครงขาเหล็ก 4 แฉก ทำสีดำ มีปุ่มปรับระดับ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,493.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A07A053-1:โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาวกลม 60W*60D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำ 4 แฉก

  ขนาด 60W* 60D* 73H cm  -
  ราคา 1,493.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A053-2:โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาวกลม 75W*75D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำ 4 แฉก

  ขนาด 75W* 75D* 73H cm  .
  ราคา 1,857.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A053-3:โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาวเหลี่ยม 60W*60D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำ 4 แฉก

  ขนาด 60W* 60D* 73H cm  -
  ราคา 1,493.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A053-2:โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาวเหลี่ยม 75W*75D*73H cm. ขาเหล็กพ่นดำ 4 แฉก

  ขนาด 75W* 75D* 73H cm  -
  ราคา 1,857.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา