ติดต่อสอบถาม

G02A020:บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น)

G02A020
บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น):<p>มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย</p> บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น):<p>มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย</p> บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น):<p>มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย</p> บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น):<p>มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย</p> บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น):<p>มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย</p> บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น):<p>มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย</p> บันไดอเนกประสงค์ แบบมีหูจับ FRV-HOLA (2-6 ขั้น):<p>มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 5 ขนาดคือ 3, 4, 5 และ 6 ขั้น สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. /ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดคราบดำเมื่อใช้สามารถทำความสะอาดง่าย /ขาบันไดผลิตจาก PVC ช่วยต้านทานกระแสไฟฟ้า และกันลื่น /ผิวบันไดเป็นร่อง ป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้ /ฐานล็อคบันไดเสริมความแข็งแรงและมั่นใจด้วยฐานรับแต่ละชั้น และร่องล็อคชั้นบนสุด /การจัดเก็บ สามารถพับเก็บง่ายเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้าย

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,066.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A020-2:บันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค์ 3 ขั้น VRF-HOLA-003

  ขนาด 40W* 117D* 117H cm  3 ขั้น/ บันไดน้ำหนักรวม 2.45 กก.
  ราคา 1,066.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A020-3:บันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค์ 4 ขั้น VRF-HOLA-004

  ขนาด 42W* 138D* 138H cm  4 ขั้น / บันไดน้ำหนักรวม 2.85 กก.
  ราคา 1,200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A020-4:บันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค์ 5 ขั้น VRF-HOLA-005

  ขนาด 45W* 159D* 159H cm  5 ขั้น / บันไดน้ำหนักรวม 3.4 กก.
  ราคา 1,425.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A020-5:บันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค์ 6 ขั้น VRF-HOLA-006

  ขนาด 48W* 180D* 180H cm  6 ขั้น / บันไดน้ำหนักรวม 3.91 กก.
  ราคา 1,688.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา