D05A001:ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน

D05A001
ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p> ชั้นเหล็กสำนักงาน 45W*30D cm. (ทุกความสูง) ขนาดเล็กเหมาะใส่ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว <br />ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">พิเศษ</span> แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5480.aspx">G12A027</a>และ <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-5481.aspx">G12A0258</a></p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป D03A018
   • สินค้าถัดไป D03A016
   • สินค้าถัดไป D03A017
   • สินค้าถัดไป D05A023
   • สินค้าถัดไป D05A021
   • สินค้าถัดไป D05A022
   • สินค้าถัดไป D05A015
   • สินค้าถัดไป D05A016
   • สินค้าถัดไป D05A017
   • สินค้าถัดไป D05A018
   • สินค้าถัดไป D05A010
   • สินค้าถัดไป D05A011
   • สินค้าถัดไป D05A012
   • สินค้าถัดไป D05A005
   • สินค้าถัดไป D05A006
   • สินค้าถัดไป D05A007
   • สินค้าถัดไป D05A001
   • สินค้าถัดไป D05A002
   • สินค้าถัดไป D05A028
   • สินค้าถัดไป D05A031
   • สินค้าถัดไป D05A030
   • สินค้าถัดไป D05A029
   • สินค้าถัดไป D05A027
   • สินค้าถัดไป D05A025
   • สินค้าถัดไป D05A032
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 18W*12D นิ้ว (45W*30D cm.) ผลิตความสูง 4 ขนาดคือ 36, 55, 72 นิ้ว มีแผ่นชั้นตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 แผ่นชั้น โครงพร้อมแผ่นชั้นผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว
  ระบบ Knock down ประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ /เลือกแผ่นปิดข้าง ปิดหลัง กันตกได้  / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm

   

  พิเศษ แผ่นชั้นปรับระดับได้ด้วยระบบกระดุมล็อค ไม่ต้องใช้สกรูน็อต / สามารถติดตั้งล้อเพิ่มได้ ดูจากรหัส G12A027และ G12A0258

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,288.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีชั้นเหล็ก VR

   ราคา +0.00 บาท
  1. ชุดลูกล้อชั้นเหล็ก

   ราคา +490.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  D05A001-2:ชั้นเหล็ก 3 แผ่นชั้น 18W*12D*36H inch (45W*30D*91H cm.) / 3 Shelves

  ขนาด 45W* 30D* 91H cm  ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm
  ราคา 1,288.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา