ติดต่อสอบถาม

P04A011:มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ

P04A011
มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p> มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML หนีบหน้าโต๊ะ:<p>มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**</p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 6 ขนาดคือ 80W, 100W, 120, 150W, 160W และ180W *42H cm. ตัวโครงและตัวยึดแผง(Clamp Lock) ทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป /ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้  **ใช้หนีบหน้าโต๊ะ ไม่ต้องเจาะรูท็อปโต๊ะ**

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,312.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 04

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A011-1:มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML-80 หนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 80W* 42H cm   ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้
  ราคา 2,312.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A011-2:มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML-100 หนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 100W* 42H cm  ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้
  ราคา 2,688.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A011-3:มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML-120 หนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 120W* 42H cm  ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้
  ราคา 2,750.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A011-4:มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML-150 หนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 150W* 42H cm   ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้
  ราคา 3,562.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A011-5:มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML-160 หนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 160W* 42H cm  ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้
  ราคา 3,688.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A011-6:มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะ ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแสง รุ่น SR-SML-180 หนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 180W* 42H cm  ส่วนโปร่งแสง ดีไซน์ด้วยแผ่น Polycarbornate /ส่วนทึบบุด้วยผ้า สามารถระบุสีได้
  ราคา 3,750.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา