ติดต่อสอบถาม

A12A031:แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า W60, W80 cm ผิวเมลามีน (60 องศา)

A12A031
แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า W60, W80 cm ผิวเมลามีน (60 องศา):<p>มี 2 ขนาดคือ 60W*60D และ 80W*80D cm. (60 องศา) เลือกต่อซ้ายหรือขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน-ปิดขอบพีวีซี(PVC) ป้องกันการกระแทก หนา 1 มม. </p> แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า W60, W80 cm ผิวเมลามีน (60 องศา):<p>มี 2 ขนาดคือ 60W*60D และ 80W*80D cm. (60 องศา) เลือกต่อซ้ายหรือขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน-ปิดขอบพีวีซี(PVC) ป้องกันการกระแทก หนา 1 มม. </p> แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า W60, W80 cm ผิวเมลามีน (60 องศา):<p>มี 2 ขนาดคือ 60W*60D และ 80W*80D cm. (60 องศา) เลือกต่อซ้ายหรือขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน-ปิดขอบพีวีซี(PVC) ป้องกันการกระแทก หนา 1 มม. </p> แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า W60, W80 cm ผิวเมลามีน (60 องศา):<p>มี 2 ขนาดคือ 60W*60D และ 80W*80D cm. (60 องศา) เลือกต่อซ้ายหรือขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน-ปิดขอบพีวีซี(PVC) ป้องกันการกระแทก หนา 1 มม. </p> แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า W60, W80 cm ผิวเมลามีน (60 องศา):<p>มี 2 ขนาดคือ 60W*60D และ 80W*80D cm. (60 องศา) เลือกต่อซ้ายหรือขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน-ปิดขอบพีวีซี(PVC) ป้องกันการกระแทก หนา 1 มม. </p>
   • สินค้าถัดไป A12A002
   • สินค้าถัดไป A12A003
   • สินค้าถัดไป A12A038
   • สินค้าถัดไป A12A039
   • สินค้าถัดไป A12A060
   • สินค้าถัดไป A12A001
   • สินค้าถัดไป A18A007
   • สินค้าถัดไป A12A037
   • สินค้าถัดไป A33A062
   • สินค้าถัดไป A33A063
   • สินค้าถัดไป A12A063
   • สินค้าถัดไป A13A186
   • สินค้าถัดไป A12A061
   • สินค้าถัดไป A13A182
   • สินค้าถัดไป A12A045
   • สินค้าถัดไป A13A187
   • สินค้าถัดไป A13A193
   • สินค้าถัดไป A12A043
   • สินค้าถัดไป A12A062
   • สินค้าถัดไป A13A194
   • สินค้าถัดไป A13A045
   • สินค้าถัดไป A13A047
   • สินค้าถัดไป A13A195
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A12A008
   • สินค้าถัดไป A13A191
   • สินค้าถัดไป A33A064
   • สินค้าถัดไป A12A009
   • สินค้าถัดไป A13A178
   • สินค้าถัดไป A12A054
   • สินค้าถัดไป A18A006
   • สินค้าถัดไป A12A027
   • สินค้าถัดไป A13A055
   • สินค้าถัดไป A12A011
   • สินค้าถัดไป A12A051
   • สินค้าถัดไป A13A184
   • สินค้าถัดไป A13A185
   • สินค้าถัดไป A13A192
   • สินค้าถัดไป A12A004
   • สินค้าถัดไป A12A064
   • สินค้าถัดไป A12A046
   • สินค้าถัดไป A13A188
   • สินค้าถัดไป A12A047
   • สินค้าถัดไป A13A180
   • สินค้าถัดไป A12A049
   • สินค้าถัดไป A12A044
   • สินค้าถัดไป A02A018
   • สินค้าถัดไป A13A189
   • สินค้าถัดไป A12A048
   • สินค้าถัดไป A13A179
   • สินค้าถัดไป A13A046
   • สินค้าถัดไป A18A008
   • สินค้าถัดไป A33A061
   • สินค้าถัดไป A12A012
   • สินค้าถัดไป A12A013
   • สินค้าถัดไป A03A006
   • สินค้าถัดไป A18A009
   • สินค้าถัดไป A18A044
   • สินค้าถัดไป A12A040
   • สินค้าถัดไป A12A042
   • สินค้าถัดไป A12A041
   • สินค้าถัดไป A13A017
   • สินค้าถัดไป A12A007
   • สินค้าถัดไป A13A036
   • สินค้าถัดไป A12A025
   • สินค้าถัดไป A12A036
   • สินค้าถัดไป A12A053
   • สินค้าถัดไป A12A035
   • สินค้าถัดไป A12A055
   • สินค้าถัดไป A12A056
   • สินค้าถัดไป A12A050
   • สินค้าถัดไป A12A033
   • สินค้าถัดไป A13A190
   • สินค้าถัดไป A12A057
   • สินค้าถัดไป A12A059
   • สินค้าถัดไป A12A029
   • สินค้าถัดไป A12A031
   • สินค้าถัดไป A12A030
   • สินค้าถัดไป A12A034
   • สินค้าถัดไป A12A032
   • สินค้าถัดไป A12A028
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A24A020
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 2 ขนาดคือ 60W*60D และ 80W*80D cm. (60 องศา) เลือกต่อซ้ายหรือขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน-ปิดขอบพีวีซี(PVC) ป้องกันการกระแทก หนา 1 มม. 

  ราคาเริ่มต้นที่: 611.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 150

   ราคา +150.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A12A031-1:แผ่นต่อหน้าโต๊ะรูปสามเหลี่ยม 60W*60D cm.

  ขนาด 60W* 60D* cm  -
  ราคา 611.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A12A031-2:แผ่นต่อหน้าโต๊ะรูปสามเหลี่ยม 80W*80D cm. ผิวเมลามีน

  ขนาด 80W* 80D* cm  -
  ราคา 901.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา