A07A033:โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเกรด A (Top แผ่นตันหนา 21 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 4-6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

A07A033
โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเกรด A (Top แผ่นตันหนา 21 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 4-6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top แผ่นไม่ MDF+PB หนารวม 21 มม.</span> ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาวเงา (Formica HPL) น้ำหนักมาก ประมาณ 30-40 กก. ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ยกย้ายบ่อย <span>ผลิต 8 ขนาด (4 ฟุต - 6 ฟุต) </span>โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว คานขวางเหล็ก 6 หุน*1 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม บานพับใหญ่หนา ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น ให้ใช้ได้นาน ไม่แอ่นตัวตกท้องช้าง ขอบ PVC edging หนา 1 มม. ขอบรับแรงกระแทกแล้วไม่แตกง่าย ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ รับผลิตขนาดพิเศษ และรับผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม (* กรณีหน้าโฟเมก้าลายไม้ เพิ่ม 300-1,100 บาท)</p> โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเกรด A (Top แผ่นตันหนา 21 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 4-6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top แผ่นไม่ MDF+PB หนารวม 21 มม.</span> ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาวเงา (Formica HPL) น้ำหนักมาก ประมาณ 30-40 กก. ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ยกย้ายบ่อย <span>ผลิต 8 ขนาด (4 ฟุต - 6 ฟุต) </span>โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว คานขวางเหล็ก 6 หุน*1 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม บานพับใหญ่หนา ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น ให้ใช้ได้นาน ไม่แอ่นตัวตกท้องช้าง ขอบ PVC edging หนา 1 มม. ขอบรับแรงกระแทกแล้วไม่แตกง่าย ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ รับผลิตขนาดพิเศษ และรับผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม (* กรณีหน้าโฟเมก้าลายไม้ เพิ่ม 300-1,100 บาท)</p> โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเกรด A (Top แผ่นตันหนา 21 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 4-6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top แผ่นไม่ MDF+PB หนารวม 21 มม.</span> ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาวเงา (Formica HPL) น้ำหนักมาก ประมาณ 30-40 กก. ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ยกย้ายบ่อย <span>ผลิต 8 ขนาด (4 ฟุต - 6 ฟุต) </span>โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว คานขวางเหล็ก 6 หุน*1 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม บานพับใหญ่หนา ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น ให้ใช้ได้นาน ไม่แอ่นตัวตกท้องช้าง ขอบ PVC edging หนา 1 มม. ขอบรับแรงกระแทกแล้วไม่แตกง่าย ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ รับผลิตขนาดพิเศษ และรับผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม (* กรณีหน้าโฟเมก้าลายไม้ เพิ่ม 300-1,100 บาท)</p> โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเกรด A (Top แผ่นตันหนา 21 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 4-6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top แผ่นไม่ MDF+PB หนารวม 21 มม.</span> ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาวเงา (Formica HPL) น้ำหนักมาก ประมาณ 30-40 กก. ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ยกย้ายบ่อย <span>ผลิต 8 ขนาด (4 ฟุต - 6 ฟุต) </span>โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว คานขวางเหล็ก 6 หุน*1 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม บานพับใหญ่หนา ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น ให้ใช้ได้นาน ไม่แอ่นตัวตกท้องช้าง ขอบ PVC edging หนา 1 มม. ขอบรับแรงกระแทกแล้วไม่แตกง่าย ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ รับผลิตขนาดพิเศษ และรับผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม (* กรณีหน้าโฟเมก้าลายไม้ เพิ่ม 300-1,100 บาท)</p> โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเกรด A (Top แผ่นตันหนา 21 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 4-6 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top แผ่นไม่ MDF+PB หนารวม 21 มม.</span> ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาวเงา (Formica HPL) น้ำหนักมาก ประมาณ 30-40 กก. ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ยกย้ายบ่อย <span>ผลิต 8 ขนาด (4 ฟุต - 6 ฟุต) </span>โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว คานขวางเหล็ก 6 หุน*1 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม บานพับใหญ่หนา ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น ให้ใช้ได้นาน ไม่แอ่นตัวตกท้องช้าง ขอบ PVC edging หนา 1 มม. ขอบรับแรงกระแทกแล้วไม่แตกง่าย ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ รับผลิตขนาดพิเศษ และรับผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม (* กรณีหน้าโฟเมก้าลายไม้ เพิ่ม 300-1,100 บาท)</p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  Top แผ่นไม่ MDF+PB หนารวม 21 มม. ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาวเงา (Formica HPL) น้ำหนักมาก ประมาณ 30-40 กก. ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ยกย้ายบ่อย ผลิต 8 ขนาด (4 ฟุต - 6 ฟุต) โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4*1 1/4นิ้ว คานขวางเหล็ก 6 หุน*1 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม บานพับใหญ่หนา ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น ให้ใช้ได้นาน ไม่แอ่นตัวตกท้องช้าง ขอบ PVC edging หนา 1 มม. ขอบรับแรงกระแทกแล้วไม่แตกง่าย ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ รับผลิตขนาดพิเศษ และรับผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม (* กรณีหน้าโฟเมก้าลายไม้ เพิ่ม 300-1,100 บาท)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,535.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A07A033-3:โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม. 120W*60D*73.7H cm

  ขนาด 120W* 60D* cm  ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม
  ราคา 1,535.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A033-6:โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม. 150W*60D*73.7H cm

  ขนาด 150W* 60D* 73.7H cm  ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม
  ราคา 1,827.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A033-7:โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม. 150W*75D*73.7H cm.

  ขนาด 150W* 75D* cm  ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม
  ราคา 1,973.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A033-9:โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม. 180W*60D*73.7H cm

  ขนาด 180W* 60D* 73.7H cm  ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม
  ราคา 1,871.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A033-10:โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม. 180W*75D*73.7H cm.

  ขนาด 180W* 75D* 73.7H cm  ไม้ MDF แผ่นตัน 21 มม
  ราคา 1,988.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา