B03A086:เก้าอี้สำนักงาน ท้าวแขนเหล็กเงา ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา SH-1AS

B03A086
เก้าอี้สำนักงาน ท้าวแขนเหล็กเงา ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา SH-1AS:<p>ผลิต 2 รุ่นคือ ปรับระดับด้วยแกนเกลียว และปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ส / ขนาด 56W*60D*84H cm. โครงผลิตจากเหล็กฉีด/ตัดขึ้นรูปตามแบบ/ แขนเหล็กเงา หุ้มเบาะ ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย </p> เก้าอี้สำนักงาน ท้าวแขนเหล็กเงา ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา SH-1AS:<p>ผลิต 2 รุ่นคือ ปรับระดับด้วยแกนเกลียว และปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ส / ขนาด 56W*60D*84H cm. โครงผลิตจากเหล็กฉีด/ตัดขึ้นรูปตามแบบ/ แขนเหล็กเงา หุ้มเบาะ ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย </p> เก้าอี้สำนักงาน ท้าวแขนเหล็กเงา ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา SH-1AS:<p>ผลิต 2 รุ่นคือ ปรับระดับด้วยแกนเกลียว และปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ส / ขนาด 56W*60D*84H cm. โครงผลิตจากเหล็กฉีด/ตัดขึ้นรูปตามแบบ/ แขนเหล็กเงา หุ้มเบาะ ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย </p>
   • สินค้าถัดไป B03A086
   • สินค้าถัดไป B03A055
   • สินค้าถัดไป B03A087
   • สินค้าถัดไป B03A088
   • สินค้าถัดไป B01A144
   • สินค้าถัดไป B01A145
   • สินค้าถัดไป B14A016
   • สินค้าถัดไป B14A121
   • สินค้าถัดไป B14A004
   • สินค้าถัดไป B14A122
   • สินค้าถัดไป E28A081
   • สินค้าถัดไป B03A083
   • สินค้าถัดไป B14A005
   • สินค้าถัดไป B14A014
   • สินค้าถัดไป B14A015
   • สินค้าถัดไป B14A006
   • สินค้าถัดไป B14A007
   • สินค้าถัดไป B14A011
   • สินค้าถัดไป B14A012
   • สินค้าถัดไป B14A013
   • สินค้าถัดไป B14A025
   • สินค้าถัดไป B14A023
   • สินค้าถัดไป B14A017
   • สินค้าถัดไป B14A127
   • สินค้าถัดไป B03A082
   • สินค้าถัดไป B14A085
   • สินค้าถัดไป E28A082
   • สินค้าถัดไป E28A083
   • สินค้าถัดไป B14A123
   • สินค้าถัดไป B14A022
   • สินค้าถัดไป B14A019
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป E28A085
   • สินค้าถัดไป B03A084
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 รุ่นคือ ปรับระดับด้วยแกนเกลียว และปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ส / ขนาด 56W*60D*84H cm. โครงผลิตจากเหล็กฉีด/ตัดขึ้นรูปตามแบบ/ แขนเหล็กเงา หุ้มเบาะ ขาเหล็กโครเมี่ยมเงา / หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย 

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,123.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีหนังเทียม 16

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  B03A086-1:เก้าอี้สำนักงาน แขนเหล็กขาเหล็กสีดำ SH-1AS ปรับด้วยแกนเกลียว

  ขนาด 56W* 60D* 84H cm   หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย / ปรับระดับแกนเกลียว 4 ซม.
  ราคา 1,123.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B03A086-2:เก้าอี้สำนักงาน แขนเหล็กขาเหล็กเงา SH-1AS ปรับด้วยแกนเกลียว

  ขนาด 56W* 60D* 84H cm  หุ้มหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย / ปรับระดับแกนเกลียว ก้อนโยกพิงเอนได้
  ราคา 1,431.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา