ติดต่อสอบถาม

A05A067:โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20

A05A067
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p> โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขารุ่นใหม่ ล้อเลื่อน มีบังโป๊ YT-FTG20:<p>บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย </p>
   • สินค้าถัดไป A05A077
   • สินค้าถัดไป A18A083
   • สินค้าถัดไป A18A080
   • สินค้าถัดไป A07A056
   • สินค้าถัดไป A07A060
   • สินค้าถัดไป A18A079
   • สินค้าถัดไป A18A085
   • สินค้าถัดไป A18A078
   • สินค้าถัดไป A18A087
   • สินค้าถัดไป A18A069
   • สินค้าถัดไป A18A084
   • สินค้าถัดไป A18A068
   • สินค้าถัดไป A05A068
   • สินค้าถัดไป A05A067
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A18A037
   • สินค้าถัดไป A18A076
   • สินค้าถัดไป A18A077
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A074
   • สินค้าถัดไป A18A075
   • สินค้าถัดไป A18A060
   • สินค้าถัดไป A18A039
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A051
   • สินค้าถัดไป A07A044
   • สินค้าถัดไป A07A043
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A05A061
   • สินค้าถัดไป A05A062
   • สินค้าถัดไป A05A038
   • สินค้าถัดไป A05A036
   • สินค้าถัดไป A05A031
   • สินค้าถัดไป A18A028
   • สินค้าถัดไป A18A081
   • สินค้าถัดไป A18A073
   • สินค้าถัดไป A05A143
   • สินค้าถัดไป A05A001
   • สินค้าถัดไป A05A144
   • สินค้าถัดไป A05A145
   • สินค้าถัดไป A18A082
   • สินค้าถัดไป A05A071
   • สินค้าถัดไป A05A072
   • สินค้าถัดไป A05A041
   • สินค้าถัดไป A05A004
   • สินค้าถัดไป A05A003
   • สินค้าถัดไป A05A042
   • สินค้าถัดไป A05A060
   • สินค้าถัดไป A04A068
   • สินค้าถัดไป A04A060
   • สินค้าถัดไป A05A050
   • สินค้าถัดไป A05A053
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A05A063
   • สินค้าถัดไป A05A064
   • สินค้าถัดไป A05A037
   • สินค้าถัดไป A05A039
   • สินค้าถัดไป A05A073
   • สินค้าถัดไป A05A141
   • สินค้าถัดไป A18A086
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  บังโป้เหล็กพับเก็บได้ / ผลิต 2 ขนาด 160W*60D และ 160W*80D cm. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย 

  ราคาเริ่มต้นที่: 8,191.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีน Magic strip&eurolinegray

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A05A067-1:โต๊ะพับอเนกประสงค์ มีบังโป๊ YT-FTG20 160W*60D cm. มีล้อเลื่อน

  ขนาด 160W* 60D* 75H cm  มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก /โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ /โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย
  ราคา 8,191.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A05A067-2:โต๊ะพับอเนกประสงค์ มีบังโป๊ YT-FTG20 160W*80D cm. มีล้อเลื่อน

  ขนาด 160W* 80D* 75H cm  มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก /โต๊ะสามารถพับ และซ้อนได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บ /โครงขาอบสีขาว แกนขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ลูกล้อพียู(PU) ล็อคได้ เพิ่มความสะดวกด้วยมือจับเพื่อง่ายต่อการลากหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะ รูปแบบทันสมัย
  ราคา 8,729.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา