A34A022:มินิสกรีนมุมโค้ง ลายไม้ซีบราโน่ เส้นอลูมิเนียม 75W, 115W cm (แบบหนีบหน้าโต๊ะ)

A34A022
มินิสกรีนมุมโค้ง ลายไม้ซีบราโน่ เส้นอลูมิเนียม 75W, 115W cm (แบบหนีบหน้าโต๊ะ):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 75W*1.9D และ 115W*1.9D cm. พร้อมตัวยึดหนีบหน้าโต๊ะ แบบสกรูล็อค (ไม่ต้องเจาะโต๊ะ) / แผ่นมุมโค้ง ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีลายไม้ซีบราโน่</p> มินิสกรีนมุมโค้ง ลายไม้ซีบราโน่ เส้นอลูมิเนียม 75W, 115W cm (แบบหนีบหน้าโต๊ะ):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 75W*1.9D และ 115W*1.9D cm. พร้อมตัวยึดหนีบหน้าโต๊ะ แบบสกรูล็อค (ไม่ต้องเจาะโต๊ะ) / แผ่นมุมโค้ง ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีลายไม้ซีบราโน่</p> มินิสกรีนมุมโค้ง ลายไม้ซีบราโน่ เส้นอลูมิเนียม 75W, 115W cm (แบบหนีบหน้าโต๊ะ):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 75W*1.9D และ 115W*1.9D cm. พร้อมตัวยึดหนีบหน้าโต๊ะ แบบสกรูล็อค (ไม่ต้องเจาะโต๊ะ) / แผ่นมุมโค้ง ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีลายไม้ซีบราโน่</p> มินิสกรีนมุมโค้ง ลายไม้ซีบราโน่ เส้นอลูมิเนียม 75W, 115W cm (แบบหนีบหน้าโต๊ะ):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 75W*1.9D และ 115W*1.9D cm. พร้อมตัวยึดหนีบหน้าโต๊ะ แบบสกรูล็อค (ไม่ต้องเจาะโต๊ะ) / แผ่นมุมโค้ง ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีลายไม้ซีบราโน่</p> มินิสกรีนมุมโค้ง ลายไม้ซีบราโน่ เส้นอลูมิเนียม 75W, 115W cm (แบบหนีบหน้าโต๊ะ):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 75W*1.9D และ 115W*1.9D cm. พร้อมตัวยึดหนีบหน้าโต๊ะ แบบสกรูล็อค (ไม่ต้องเจาะโต๊ะ) / แผ่นมุมโค้ง ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีลายไม้ซีบราโน่</p>
   • สินค้าถัดไป A34A001
   • สินค้าถัดไป A34A003
   • สินค้าถัดไป A34A004
   • สินค้าถัดไป A34A028
   • สินค้าถัดไป A34A008
   • สินค้าถัดไป A34A029
   • สินค้าถัดไป A34A005
   • สินค้าถัดไป A34A002
   • สินค้าถัดไป A34A026
   • สินค้าถัดไป A34A007
   • สินค้าถัดไป A34A006
   • สินค้าถัดไป A34A027
   • สินค้าถัดไป A34A023
   • สินค้าถัดไป A34A024
   • สินค้าถัดไป A34A025
   • สินค้าถัดไป A34A011
   • สินค้าถัดไป A34A012
   • สินค้าถัดไป A34A013
   • สินค้าถัดไป A34A016
   • สินค้าถัดไป A34A017
   • สินค้าถัดไป A34A034
   • สินค้าถัดไป A34A035
   • สินค้าถัดไป A34A018
   • สินค้าถัดไป A34A019
   • สินค้าถัดไป A34A032
   • สินค้าถัดไป A34A015
   • สินค้าถัดไป A34A014
   • สินค้าถัดไป A34A020
   • สินค้าถัดไป A34A036
   • สินค้าถัดไป A34A021
   • สินค้าถัดไป A34A033
   • สินค้าถัดไป A11A049
   • สินค้าถัดไป A11A055
   • สินค้าถัดไป A11A048
   • สินค้าถัดไป A11A050
   • สินค้าถัดไป A11A051
   • สินค้าถัดไป A11A052
   • สินค้าถัดไป A11A053
   • สินค้าถัดไป A11A054
   • สินค้าถัดไป A11A056
   • สินค้าถัดไป A11A057
   • สินค้าถัดไป A11A058
   • สินค้าถัดไป A11A059
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A34A031
   • สินค้าถัดไป A34A030
   • สินค้าถัดไป A34A009
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A34A010
   • สินค้าถัดไป A24A020
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ 75W*1.9D และ 115W*1.9D cm. พร้อมตัวยึดหนีบหน้าโต๊ะ แบบสกรูล็อค (ไม่ต้องเจาะโต๊ะ) / แผ่นมุมโค้ง ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีลายไม้ซีบราโน่

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,723.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีซีบราโน่-ขาว

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A34A022-1:แผ่นบังหน้าโต๊ะ รุ่น S-SMS-75W ลายไม้ซีบราโน่

  ขนาด 75W* 1.9D* 45H cm  พร้อมตัวยึดติดกับโต๊ะ /ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตลายไม้ซีบราโน่
  ราคา 1,723.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A34A022-2:แผ่นบังหน้าโต๊ะ รุ่น S-SMS-115W ลายไม้ซีบราโน่

  ขนาด 115W* 1.9D* 45H cm  พร้อมตัวยึดติดกับโต๊ะ /ตกแต่งด้วยเส้นอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตลายไม้ซีบราโน่
  ราคา 2,338.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา