A33A003:โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก 200W*180D cm PS-BOX-PL-200W สีวอลนัทตัดดำ

A33A003
โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก 200W*180D cm PS-BOX-PL-200W สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 200W1*180W2*90D1*45D2*75H cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**</p> โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก 200W*180D cm PS-BOX-PL-200W สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 200W1*180W2*90D1*45D2*75H cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**</p> โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก 200W*180D cm PS-BOX-PL-200W สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 200W1*180W2*90D1*45D2*75H cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**</p> โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก 200W*180D cm PS-BOX-PL-200W สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 200W1*180W2*90D1*45D2*75H cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**</p> โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก 200W*180D cm PS-BOX-PL-200W สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 200W1*180W2*90D1*45D2*75H cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**</p> โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก 200W*180D cm PS-BOX-PL-200W สีวอลนัทตัดดำ:<p>ขนาด 200W1*180W2*90D1*45D2*75H cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**</p>
   • สินค้าถัดไป A33A065
   • สินค้าถัดไป A33A004
   • สินค้าถัดไป A33A005
   • สินค้าถัดไป A33A006
   • สินค้าถัดไป A33A007
   • สินค้าถัดไป A33A068
   • สินค้าถัดไป A33A017
   • สินค้าถัดไป A33A018
   • สินค้าถัดไป A33A019
   • สินค้าถัดไป A33A020
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป A33A011
   • สินค้าถัดไป A33A012
   • สินค้าถัดไป A33A064
   • สินค้าถัดไป A33A061
   • สินค้าถัดไป A33A062
   • สินค้าถัดไป A33A063
   • สินค้าถัดไป A33A001
   • สินค้าถัดไป A33A002
   • สินค้าถัดไป A33A022
   • สินค้าถัดไป A33A003
   • สินค้าถัดไป A33A023
   • สินค้าถัดไป A33A021
   • สินค้าถัดไป A33A013
   • สินค้าถัดไป A33A069
   • สินค้าถัดไป A33A008
   • สินค้าถัดไป A33A009
   • สินค้าถัดไป C01A037
   • สินค้าถัดไป A33A010
   • สินค้าถัดไป A06A112
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 200W1*180W2*90D1*45D2*75H cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**

  ราคาเริ่มต้นที่: 9,890.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีวอลนัท-ดำ

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A33A003:โต๊ะทำงานตัวแอลขาเหล็ก รุ่น PS-BOX-PL-200W cm. สีวอลนัทตัดดำ

  ขนาด 200W* 180W2* 90D* 45D2* 75H cm  ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /เลือกแอลซ้ายหรือแอลขวา / TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ดและถังลิ้นชัก**
  ราคา 9,890.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา