A33A001:โต๊ะทำงานขาเหล็ก 120W, 150W cm PS-BOX-P สีวอลนัทตัดดำ

A33A001
โต๊ะทำงานขาเหล็ก 120W, 150W cm PS-BOX-P สีวอลนัทตัดดำ:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 120W*60D, 150W*60D cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ  **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ด**</p> โต๊ะทำงานขาเหล็ก 120W, 150W cm PS-BOX-P สีวอลนัทตัดดำ:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 120W*60D, 150W*60D cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ  **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ด**</p> โต๊ะทำงานขาเหล็ก 120W, 150W cm PS-BOX-P สีวอลนัทตัดดำ:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 120W*60D, 150W*60D cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ  **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ด**</p>
   • สินค้าถัดไป A33A065
   • สินค้าถัดไป A33A004
   • สินค้าถัดไป A33A005
   • สินค้าถัดไป A33A006
   • สินค้าถัดไป A33A007
   • สินค้าถัดไป A33A068
   • สินค้าถัดไป A33A017
   • สินค้าถัดไป A33A018
   • สินค้าถัดไป A33A019
   • สินค้าถัดไป A33A020
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป A33A011
   • สินค้าถัดไป A33A012
   • สินค้าถัดไป A33A064
   • สินค้าถัดไป A33A061
   • สินค้าถัดไป A33A062
   • สินค้าถัดไป A33A063
   • สินค้าถัดไป A33A001
   • สินค้าถัดไป A33A002
   • สินค้าถัดไป A33A022
   • สินค้าถัดไป A33A003
   • สินค้าถัดไป A33A023
   • สินค้าถัดไป A33A021
   • สินค้าถัดไป A33A013
   • สินค้าถัดไป A33A069
   • สินค้าถัดไป A33A008
   • สินค้าถัดไป A33A009
   • สินค้าถัดไป C01A037
   • สินค้าถัดไป A33A010
   • สินค้าถัดไป A06A112
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ 120W*60D, 150W*60D cm. ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ  **ราคานีัยังไม่รวมรางคีย์บอร์ด**

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,190.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีวอลนัท-ดำ

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A33A001-1:โต๊ะทำงานขาเหล็ก รุ่น PS-BOX-P-120W cm. สีวอลนัทตัดดำ

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm  ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานี้ยังไม่รวมรางคีย์บอร์ด**
  ราคา 4,190.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A33A001-2:โต๊ะทำงานขาเหล็ก รุ่น PS-BOX-P-150W cm. สีวอลนัทตัดดำ

  ขนาด 150W* 60D* 75H cm  ขา-บังโป๊ผลิตจากเหล็ก /TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีวอลนัทตัดดำ **ราคานี้ยังไม่รวมรางคีย์บอร์ด**
  ราคา 5,467.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา