A19A025:โต๊ะพับกลมหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-OPF ขนาด Di115 cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

A19A025
โต๊ะพับกลมหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-OPF ขนาด Di115 cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน:<p>หน้ากลมขนาด Di115*74H cm. / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรด A ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> โต๊ะพับกลมหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-OPF ขนาด Di115 cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน:<p>หน้ากลมขนาด Di115*74H cm. / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรด A ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> โต๊ะพับกลมหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-OPF ขนาด Di115 cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน:<p>หน้ากลมขนาด Di115*74H cm. / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรด A ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> โต๊ะพับกลมหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-OPF ขนาด Di115 cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน:<p>หน้ากลมขนาด Di115*74H cm. / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรด A ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p>
   • สินค้าถัดไป A19A020
   • สินค้าถัดไป A19A023
   • สินค้าถัดไป A19A021
   • สินค้าถัดไป A19A022
   • สินค้าถัดไป A19A024
   • สินค้าถัดไป A19A025
   • สินค้าถัดไป A19A026
   • สินค้าถัดไป A19A027
   • สินค้าถัดไป A19A017
   • สินค้าถัดไป A19A015
   • สินค้าถัดไป A19A028
   • สินค้าถัดไป A19A014
   • สินค้าถัดไป A19A012
   • สินค้าถัดไป A19A013
   • สินค้าถัดไป A19A029
   • สินค้าถัดไป A08A013
   • สินค้าถัดไป A19A030
   • สินค้าถัดไป A19A032
   • สินค้าถัดไป A19A036
   • สินค้าถัดไป G12A039
   • สินค้าถัดไป A19A037
   • สินค้าถัดไป A19A038
   • สินค้าถัดไป A19A040
   • สินค้าถัดไป A19A033
   • สินค้าถัดไป A19A039
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  หน้ากลมขนาด Di115*74H cm. / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรด A ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,129.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A19A025:โต๊ะพับกลมเอนกประสงค์หน้าพลาสติกหนาพิเศษ รุ่น PL-OPF-115Di cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 115Di* 74H cm  แผ่น TOPผลิตจากพลาสติกเกรดATOP ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน
  ปกติ 2,314 บาท เหลือ ราคา 2,129.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา