A19A021:โต๊ะพับหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-PPE-S ขนาด 120W, 150W, 180W cm ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

A19A021
โต๊ะพับหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-PPE-S ขนาด 120W, 150W, 180W cm ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน :<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 122.2W*61D, 153W*76D, 183W*76D (*74H cm.) / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรดA ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> โต๊ะพับหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-PPE-S ขนาด 120W, 150W, 180W cm ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน :<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 122.2W*61D, 153W*76D, 183W*76D (*74H cm.) / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรดA ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> โต๊ะพับหน้าพลาสติก หนาพิเศษ PL-PPE-S ขนาด 120W, 150W, 180W cm ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน :<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 122.2W*61D, 153W*76D, 183W*76D (*74H cm.) / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรดA ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p>
   • สินค้าถัดไป A19A023
   • สินค้าถัดไป G12A039
   • สินค้าถัดไป A19A044
   • สินค้าถัดไป A19A033
   • สินค้าถัดไป A19A039
   • สินค้าถัดไป A19A021
   • สินค้าถัดไป A19A036
   • สินค้าถัดไป A19A037
   • สินค้าถัดไป A19A022
   • สินค้าถัดไป A19A038
   • สินค้าถัดไป A19A041
   • สินค้าถัดไป A19A040
   • สินค้าถัดไป A19A024
   • สินค้าถัดไป A19A043
   • สินค้าถัดไป A19A025
   • สินค้าถัดไป A19A026
   • สินค้าถัดไป A19A020
   • สินค้าถัดไป A19A042
   • สินค้าถัดไป A19A027
   • สินค้าถัดไป A19A017
   • สินค้าถัดไป A19A046
   • สินค้าถัดไป A19A028
   • สินค้าถัดไป A19A015
   • สินค้าถัดไป A19A014
   • สินค้าถัดไป A19A032
   • สินค้าถัดไป A19A045
   • สินค้าถัดไป G08A253
   • สินค้าถัดไป A19A012
   • สินค้าถัดไป A19A013
   • สินค้าถัดไป A19A029
   • สินค้าถัดไป A08A013
   • สินค้าถัดไป A19A030
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาดคือ 122.2W*61D, 153W*76D, 183W*76D (*74H cm.) / แผ่น TOP ผลิตจากพลาสติกเกรดA ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,530.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A19A021-1:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าพลาสติกหนาพิเศษ รุ่น PL-PPE-S-122W*61D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 122W* 61D* 74H cm  ขาตรง /แผ่น TOPผลิตจากพลาสติกเกรด A รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ปกติ 1,663 บาท เหลือ ราคา 1,530.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A19A021-2:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าพลาสติกหนาพิเศษ รุ่น PL-PPE-S-153W*76D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 153W* 76D* 74H cm  ขาทรงแจกัน / แผ่น TOPผลิตจากพลาสติกเกรด A รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ปกติ 2,169 บาท เหลือ ราคา 2,017.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A19A021-3:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าพลาสติกหนาพิเศษ รุ่น PL-PPE-S-183W*76D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 183W* 76D* 74H cm  ขาทรงแจกัน /แผ่น TOPผลิตจากพลาสติกเกรด A รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ปกติ 2,314 บาท เหลือ ราคา 2,129.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา