A19A019:โต๊ะพับหน้าเหล็ก หนาพิเศษ PL-FTE ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน (4,5 และ 6 ฟุต)

A19A019
โต๊ะพับหน้าเหล็ก หนาพิเศษ PL-FTE ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน (4,5 และ 6 ฟุต):<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 152.4W*61D, 182.8W*61D, 122.2W*76.2D, 152.4W*76.2D, 182.8W*76.2D ซม. สูง 74.6 ซม./แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. ทำด้วยเหล็กเหล็ก SPCC รีดเย็น เคลือบผิวด้วยฟอสแฟตพ่นสีน้ำมันอบและเสริมความแข็งแรงด้วยลอนเหล็กใต้แผ่น TOP และคานเหล็กรับหน้า TOP ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก หนาพิเศษ PL-FTE ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน (4,5 และ 6 ฟุต):<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 152.4W*61D, 182.8W*61D, 122.2W*76.2D, 152.4W*76.2D, 182.8W*76.2D ซม. สูง 74.6 ซม./แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. ทำด้วยเหล็กเหล็ก SPCC รีดเย็น เคลือบผิวด้วยฟอสแฟตพ่นสีน้ำมันอบและเสริมความแข็งแรงด้วยลอนเหล็กใต้แผ่น TOP และคานเหล็กรับหน้า TOP ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่</p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 5 ขนาดคือ 152.4W*61D, 182.8W*61D, 122.2W*76.2D, 152.4W*76.2D, 182.8W*76.2D ซม. สูง 74.6 ซม./แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. ทำด้วยเหล็กเหล็ก SPCC รีดเย็น เคลือบผิวด้วยฟอสแฟตพ่นสีน้ำมันอบและเสริมความแข็งแรงด้วยลอนเหล็กใต้แผ่น TOP และคานเหล็กรับหน้า TOP ทำให้รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,277.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A19A019-3:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กหนาพิเศษ PL-FTE-122.2W*76.2D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 122.2W* 76.2D* 74.6H cm  แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ราคา 2,277.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A19A019-1:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กหนาพิเศษ PL-FTE-152.4W*61D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 152.4W* 61D* 74.6H cm  แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ราคา 2,350.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A19A019-4:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กหนาพิเศษ PL-FTE-152.4W*76.2D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 152.4W* 76.2D* 74.6H cm  แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ราคา 2,603.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A19A019-2:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กหนาพิเศษ PL-FTE-182.8W*61D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 182.8W* 61D* 74.6H cm  แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ราคา 2,748.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A19A019-5:โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กหนาพิเศษ PL-FTE-182.8W*76.2D cm. ขาอีพ็อกซี่เกล็ดเงิน

  ขนาด 182.8W* 76.2D* 74.6H cm  แผ่น TOP เหล็ก หนา 0.7 มม. รับได้หนักได้มาก / ขาอีฟ็อกซี่เกล็ดเงิน ทำจากแป๊ปเหลี่ยมขนาด 1 ¼ lnch. สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ราคา 3,109.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา