ติดต่อสอบถาม

F01A034:TAIYO Hanging File 383 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 150 K2C มอก.)

F01A034
TAIYO Hanging File 383 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 150 K2C มอก.):<p>ขนาด ภายนอก ก70*ล65*ส150 ซม. ภายใน ก63*ล45.5*ส135.5 ซม. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้</p> TAIYO Hanging File 383 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 150 K2C มอก.):<p>ขนาด ภายนอก ก70*ล65*ส150 ซม. ภายใน ก63*ล45.5*ส135.5 ซม. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้</p> TAIYO Hanging File 383 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 150 K2C มอก.):<p>ขนาด ภายนอก ก70*ล65*ส150 ซม. ภายใน ก63*ล45.5*ส135.5 ซม. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้</p> TAIYO Hanging File 383 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 150 K2C มอก.):<p>ขนาด ภายนอก ก70*ล65*ส150 ซม. ภายใน ก63*ล45.5*ส135.5 ซม. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้</p>
   • สินค้าถัดไป F01A056
   • สินค้าถัดไป F01A055
   • สินค้าถัดไป F01A057
   • สินค้าถัดไป F01A058
   • สินค้าถัดไป F01A068
   • สินค้าถัดไป F01A037
   • สินค้าถัดไป F01A038
   • สินค้าถัดไป F03A005
   • สินค้าถัดไป F03A006
   • สินค้าถัดไป F03A007
   • สินค้าถัดไป F01A064
   • สินค้าถัดไป F01A039
   • สินค้าถัดไป F01A059
   • สินค้าถัดไป F01A036
   • สินค้าถัดไป F01A062
   • สินค้าถัดไป F01A060
   • สินค้าถัดไป F01A061
   • สินค้าถัดไป F01A035
   • สินค้าถัดไป F01A063
   • สินค้าถัดไป F01A066
   • สินค้าถัดไป F01A065
   • สินค้าถัดไป F01A067
   • สินค้าถัดไป F01A040
   • สินค้าถัดไป F01A041
   • สินค้าถัดไป F01A042
   • สินค้าถัดไป F01A043
   • สินค้าถัดไป F01A020
   • สินค้าถัดไป F01A001
   • สินค้าถัดไป F01A002
   • สินค้าถัดไป F01A004
   • สินค้าถัดไป F01A032
   • สินค้าถัดไป F01A003
   • สินค้าถัดไป F01A005
   • สินค้าถัดไป F01A006
   • สินค้าถัดไป F01A007
   • สินค้าถัดไป F01A008
   • สินค้าถัดไป F01A009
   • สินค้าถัดไป F01A010
   • สินค้าถัดไป F01A011
   • สินค้าถัดไป F01A019
   • สินค้าถัดไป F01A021
   • สินค้าถัดไป F01A044
   • สินค้าถัดไป F01A033
   • สินค้าถัดไป F01A018
   • สินค้าถัดไป F01A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ภายนอก ก70*ล65*ส150 ซม. ภายใน ก63*ล45.5*ส135.5 ซม. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้

  ราคาเริ่มต้นที่: 45,113.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. แผ่นชั้นตู้เซฟ 55W*45D

   ราคา +2,000.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  F01A034:TAIYO HANGINGFILE 383 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส(FS150K2C)

  ขนาด 70W* 65D* 150H cm  ภายใน 63*45.5*135.5 ซม. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้
  ปกติ 48,509 บาท เหลือ ราคา 45,113.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา