ติดต่อสอบถาม

E25A038:ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้

E25A038
ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้:<p>ขนาด 88W*30.7D*44H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก ชั้นโล่ง ขอบโค้งทันสมัย / ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ (ติดตั้งแขวนผนังปูน ค่าบริการ 100 บาท)</p> ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้:<p>ขนาด 88W*30.7D*44H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก ชั้นโล่ง ขอบโค้งทันสมัย / ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ (ติดตั้งแขวนผนังปูน ค่าบริการ 100 บาท)</p> ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้:<p>ขนาด 88W*30.7D*44H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก ชั้นโล่ง ขอบโค้งทันสมัย / ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ (ติดตั้งแขวนผนังปูน ค่าบริการ 100 บาท)</p> ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้:<p>ขนาด 88W*30.7D*44H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก ชั้นโล่ง ขอบโค้งทันสมัย / ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ (ติดตั้งแขวนผนังปูน ค่าบริการ 100 บาท)</p> ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้:<p>ขนาด 88W*30.7D*44H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก ชั้นโล่ง ขอบโค้งทันสมัย / ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ (ติดตั้งแขวนผนังปูน ค่าบริการ 100 บาท)</p> ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้:<p>ขนาด 88W*30.7D*44H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก ชั้นโล่ง ขอบโค้งทันสมัย / ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ (ติดตั้งแขวนผนังปูน ค่าบริการ 100 บาท)</p>
   • สินค้าถัดไป G05A046
   • สินค้าถัดไป E24A003
   • สินค้าถัดไป G05A047
   • สินค้าถัดไป E24A007
   • สินค้าถัดไป E24A002
   • สินค้าถัดไป C07A042
   • สินค้าถัดไป C07A043
   • สินค้าถัดไป C07A044
   • สินค้าถัดไป E25A017
   • สินค้าถัดไป E25A005
   • สินค้าถัดไป E25A006
   • สินค้าถัดไป E24A009
   • สินค้าถัดไป E25A007
   • สินค้าถัดไป E25A001
   • สินค้าถัดไป E25A002
   • สินค้าถัดไป E24A008
   • สินค้าถัดไป E25A003
   • สินค้าถัดไป E24A010
   • สินค้าถัดไป E25A008
   • สินค้าถัดไป E25A004
   • สินค้าถัดไป E25A012
   • สินค้าถัดไป E25A013
   • สินค้าถัดไป E25A035
   • สินค้าถัดไป E25A038
   • สินค้าถัดไป E25A019
   • สินค้าถัดไป E24A001
   • สินค้าถัดไป E25A011
   • สินค้าถัดไป E34A009
   • สินค้าถัดไป E34A010
   • สินค้าถัดไป E34A008
   • สินค้าถัดไป E24A018
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 88W*30.7D*44H cm. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก ชั้นโล่ง ขอบโค้งทันสมัย / ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ (ติดตั้งแขวนผนังปูน ค่าบริการ 100 บาท)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,562.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 24

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E25A038:ตู้แขวนผนัง รุ่น K-UK043 หน้าบานโล่ง 3 ฟุต

  ขนาด 88W* 30.7D* 44H cm  โครงตู้ผลิตจากเหล็ก หน้าโล่ง ขอบโค้งทันสมัย /ผลิต 2 สีคือสีขาว และสีดำ
  ราคา 1,562.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา