ติดต่อสอบถาม

E22A011:โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK0215

E22A011
โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK0215:<p>มี 2 ขนาดคือ 120w*60D*75H cm. และ 150W*60D*75H cm. /โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย</p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK0215:<p>มี 2 ขนาดคือ 120w*60D*75H cm. และ 150W*60D*75H cm. /โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย</p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK0215:<p>มี 2 ขนาดคือ 120w*60D*75H cm. และ 150W*60D*75H cm. /โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย</p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK0215:<p>มี 2 ขนาดคือ 120w*60D*75H cm. และ 150W*60D*75H cm. /โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย</p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK0215:<p>มี 2 ขนาดคือ 120w*60D*75H cm. และ 150W*60D*75H cm. /โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย</p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK0215:<p>มี 2 ขนาดคือ 120w*60D*75H cm. และ 150W*60D*75H cm. /โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย</p>
   • สินค้าถัดไป E06A007
   • สินค้าถัดไป E06A008
   • สินค้าถัดไป E02A049
   • สินค้าถัดไป E02A050
   • สินค้าถัดไป E02A051
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E22A003
   • สินค้าถัดไป E22A004
   • สินค้าถัดไป E22A009
   • สินค้าถัดไป E22A010
   • สินค้าถัดไป E22A005
   • สินค้าถัดไป E22A007
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E06A021
   • สินค้าถัดไป E07A051
   • สินค้าถัดไป E07A052
   • สินค้าถัดไป E22A006
   • สินค้าถัดไป E22A008
   • สินค้าถัดไป E06A013
   • สินค้าถัดไป E22A015
   • สินค้าถัดไป E22A014
   • สินค้าถัดไป E07A053
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E22A016
   • สินค้าถัดไป E07A035
   • สินค้าถัดไป E06A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 2 ขนาดคือ 120w*60D*75H cm. และ 150W*60D*75H cm. /โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย

  ราคาเริ่มต้นที่: 8,702.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 24

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E22A011-1:โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK021

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย
  ราคา 8,702.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E22A011-2:โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก รุ่น K-UK051

  ขนาด 150W* 60D* 75H cm  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กสีขาวหรือสีดำ หน้าโต๊ะปิดด้วยกระจก รูปแบบทันสมัย
  ราคา 11,037.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา