ติดต่อสอบถาม

G05A029:ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200W*30D*85H cm. ล้อเลื่อน

G05A029
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200W*30D*85H cm. ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 200W*30D*85H cm. (ประมาณ 16 คู่) / มี 3 ชั้น ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน</p> ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200W*30D*85H cm. ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 200W*30D*85H cm. (ประมาณ 16 คู่) / มี 3 ชั้น ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน</p> ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200W*30D*85H cm. ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 200W*30D*85H cm. (ประมาณ 16 คู่) / มี 3 ชั้น ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน</p> ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200W*30D*85H cm. ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 200W*30D*85H cm. (ประมาณ 16 คู่) / มี 3 ชั้น ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน</p> ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200W*30D*85H cm. ล้อเลื่อน:<p>ขนาด 200W*30D*85H cm. (ประมาณ 16 คู่) / มี 3 ชั้น ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน</p>
   • สินค้าถัดไป G05A032
   • สินค้าถัดไป G05A033
   • สินค้าถัดไป G05A019
   • สินค้าถัดไป G05A016
   • สินค้าถัดไป G05A017
   • สินค้าถัดไป G05A018
   • สินค้าถัดไป G05A035
   • สินค้าถัดไป G05A020
   • สินค้าถัดไป B06A135
   • สินค้าถัดไป G05A049
   • สินค้าถัดไป G05A043
   • สินค้าถัดไป G05A010
   • สินค้าถัดไป G05A052
   • สินค้าถัดไป G05A031
   • สินค้าถัดไป B29A285
   • สินค้าถัดไป E25A011
   • สินค้าถัดไป G05A046
   • สินค้าถัดไป E25A044
   • สินค้าถัดไป E25A045
   • สินค้าถัดไป G05A047
   • สินค้าถัดไป E25A039
   • สินค้าถัดไป E25A025
   • สินค้าถัดไป E30A025
   • สินค้าถัดไป G05A029
   • สินค้าถัดไป G05A040
   • สินค้าถัดไป G05A041
   • สินค้าถัดไป G05A054
   • สินค้าถัดไป G05A034
   • สินค้าถัดไป G05A008
   • สินค้าถัดไป G05A036
   • สินค้าถัดไป G05A030
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 200W*30D*85H cm. (ประมาณ 16 คู่) / มี 3 ชั้น ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,896.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G05A029-1:ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200W*30D*85H cm ล้อเลื่อน

  ขนาด 200W* 30D* 85H cm   (ประมาณ 33 คู่) / มี 3 ชั้น มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน
  ราคา 4,054.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G05A029-2:ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 100W*33D*80H cm ล้อเลื่อน

  ขนาด 100W* 33D* 80H cm   (ประมาณ 16 คู่) / มี 3 ชั้น มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก / เหล็กผลิตสีดำล้วน
  ราคา 2,896.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา