A15A001:โต๊ะทำงานโล่ง ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว 120W*60D, 160W*80D cm

A15A001
โต๊ะทำงานโล่ง ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว 120W*60D, 160W*80D cm:<p>มี 2 ขนาดให้เลือกคือ ก120*ล60*ส75 ซม. และ ก160*ล80*ส75 ซม. / TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> โต๊ะทำงานโล่ง ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว 120W*60D, 160W*80D cm:<p>มี 2 ขนาดให้เลือกคือ ก120*ล60*ส75 ซม. และ ก160*ล80*ส75 ซม. / TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> โต๊ะทำงานโล่ง ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว 120W*60D, 160W*80D cm:<p>มี 2 ขนาดให้เลือกคือ ก120*ล60*ส75 ซม. และ ก160*ล80*ส75 ซม. / TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> โต๊ะทำงานโล่ง ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว 120W*60D, 160W*80D cm:<p>มี 2 ขนาดให้เลือกคือ ก120*ล60*ส75 ซม. และ ก160*ล80*ส75 ซม. / TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> โต๊ะทำงานโล่ง ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว 120W*60D, 160W*80D cm:<p>มี 2 ขนาดให้เลือกคือ ก120*ล60*ส75 ซม. และ ก160*ล80*ส75 ซม. / TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p>
   • สินค้าถัดไป A15A001
   • สินค้าถัดไป A15A006
   • สินค้าถัดไป A15A002
   • สินค้าถัดไป A15A003
   • สินค้าถัดไป A15A007
   • สินค้าถัดไป A15A008
   • สินค้าถัดไป A15A009
   • สินค้าถัดไป A15A010
   • สินค้าถัดไป A15A014
   • สินค้าถัดไป A15A011
   • สินค้าถัดไป A15A012
   • สินค้าถัดไป A15A013
   • สินค้าถัดไป A15A015
   • สินค้าถัดไป A15A016
   • สินค้าถัดไป A15A017
   • สินค้าถัดไป A15A004
   • สินค้าถัดไป A15A005
   • สินค้าถัดไป A06A112
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 2 ขนาดให้เลือกคือ ก120*ล60*ส75 ซม. และ ก160*ล80*ส75 ซม. / TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย / ผลิตสีเวงเก้-ขาว

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,194.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีเว้งเก้-ขาว

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A15A001-1:โต๊ะทำงานโล่ง ก120*ล60*ส75 ซม. ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm  TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว
  ราคา 2,194.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A15A001-2:โต๊ะทำงานโล่ง ก160*ล80*ส75 ซม. ผิวเมลามีน สีเวงเก้-ขาว

  ขนาด 160W* 80D* 75H cm  TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว
  ปกติ 2,765 บาท เหลือ ราคา 2,571.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา