D03A014:ชั้นเหล็กฉาก S1-B ขนาด 90W*60D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น)

D03A014
ชั้นเหล็กฉาก S1-B ขนาด 90W*60D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น):<p>ขนาด 90W*60D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ 120H และ 180H cm / รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1นิ้วครึ่ง*2 นิ้ว 2 หุน (หนา1.8 มม.) แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ผลิตสีเทาเข้ม / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p> ชั้นเหล็กฉาก S1-B ขนาด 90W*60D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น):<p>ขนาด 90W*60D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ 120H และ 180H cm / รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1นิ้วครึ่ง*2 นิ้ว 2 หุน (หนา1.8 มม.) แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ผลิตสีเทาเข้ม / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p> ชั้นเหล็กฉาก S1-B ขนาด 90W*60D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น):<p>ขนาด 90W*60D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ 120H และ 180H cm / รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1นิ้วครึ่ง*2 นิ้ว 2 หุน (หนา1.8 มม.) แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ผลิตสีเทาเข้ม / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm</p>
   • สินค้าถัดไป D03A006
   • สินค้าถัดไป D03A013
   • สินค้าถัดไป D03A011
   • สินค้าถัดไป D03A012
   • สินค้าถัดไป D03A010
   • สินค้าถัดไป D03A009
   • สินค้าถัดไป D03A008
   • สินค้าถัดไป D03A014
   • สินค้าถัดไป D03A007
   • สินค้าถัดไป D03A004
   • สินค้าถัดไป D03A003
   • สินค้าถัดไป D03A001
   • สินค้าถัดไป D05A034
   • สินค้าถัดไป E07A018
   • สินค้าถัดไป E07A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 90W*60D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ 120H และ 180H cm / รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1นิ้วครึ่ง*2 นิ้ว 2 หุน (หนา1.8 มม.) แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ผลิตสีเทาเข้ม / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,923.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีชั้นเหล็ก 01

   ราคา +0.00บาท
  2. สีชั้นเหล็ก 02

   ราคา +200.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  D03A014-1:ชั้นเหล็กฉาก ก90*ล60*ส120 ซม. 4 แผ่นชั้น

  ขนาด 90W* 60D* 120H cm  ชั้นเหล็กฉาก มี 4 แผ่นชั้น สามารถปรับระดับได้/รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น /ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ /ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm
  ราคา 2,923.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D03A014-2:ชั้นเหล็กฉาก ก90*ล60*ส180 ซม. 5 แผ่นชั้น

  ขนาด 90W* 60D* 180H cm  ชั้นเหล็กฉาก มี 5 แผ่นชั้น สามารถปรับระดับได้/รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น /ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ /ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm
  ราคา 3,923.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D03A014-3:ชั้นเหล็กฉาก ก90*ล60*ส180 ซม. 6 แผ่นชั้น

  ขนาด 90W* 60D* 180H cm  ชั้นเหล็กฉาก มี 6 แผ่นชั้น สามารถปรับระดับได้/รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น /ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ /ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm
  ราคา 4,308.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา