ติดต่อสอบถาม

P04A006:มินิสกรีนกระจกขัดลายล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top)

P04A006
มินิสกรีนกระจกขัดลายล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>แผ่นกระจกขัดลายล้วน / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี <br /><br />* <span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></p> มินิสกรีนกระจกขัดลายล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>แผ่นกระจกขัดลายล้วน / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี <br /><br />* <span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></p> มินิสกรีนกระจกขัดลายล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>แผ่นกระจกขัดลายล้วน / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี <br /><br />* <span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></p> มินิสกรีนกระจกขัดลายล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>แผ่นกระจกขัดลายล้วน / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี <br /><br />* <span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  แผ่นกระจกขัดลายล้วน / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี

  * วิธีการติดตั้ง หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,120.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ขอบมินิสกรีน 3 cm.

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A006-1:มินิสกรีนกระจกขัดลายกั้นโต๊ะ 60 ซม. สูง 40 ซม. เสาเหล็กพ่นเทา (แบบหนีบ)

  ขนาด 60W* 40H cm  เลือกติดตั้งแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,120.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A006-2:มินิสกรีนกระจกขัดลายกั้นโต๊ะ 75 ซม. สูง 40 ซม. เสาเหล็กพ่นเทา (แบบหนีบ)

  ขนาด 75W* 40H cm   เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,239.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A006-3:มินิสกรีนกระจกขัดลายกั้นโต๊ะ 80 ซม. สูง 40 ซม. เสาเหล็กพ่นเทา (แบบหนีบ)

  ขนาด 80W* 40H cm   เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,523.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A006-4:มินิสกรีนกระจกขัดลายกั้นโต๊ะ 90 ซม. สูง 40 ซม. เสาเหล็กพ่นเทา (แบบหนีบ)

  ขนาด 90W* 40H cm   เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,567.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A006-5:มินิสกรีนกระจกขัดลายกั้นโต๊ะ 120 ซม. สูง 40 ซม. เสาเหล็กพ่นเทา (แบบหนีบ)

  ขนาด 120W* 40H cm   เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,791.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A006-6:มินิสกรีนกระจกขัดลายกั้นโต๊ะ 135 ซม. สูง 40 ซม. เสาเหล็กพ่นเทา (แบบหนีบ)

  ขนาด 135W* 40H cm   เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 3,164.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A006-7:มินิสกรีนกระจกขัดลายกั้นโต๊ะ 150 ซม. สูง 40 ซม. เสาเหล็กพ่นเทา (แบบหนีบ)

  ขนาด 150W* 40H cm   เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 3,358.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา