P04A003:มินิสกรีนกระจกใส H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top)

P04A003
มินิสกรีนกระจกใส H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span><span>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ด้านบนกระจกใส / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี</span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span><span> หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></span></p> มินิสกรีนกระจกใส H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span><span>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ด้านบนกระจกใส / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี</span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span><span> หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ด้านบนกระจกใส / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี

  วิธีการติดตั้ง หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,082.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 01 (ผลิตได้ 35 สี)

   ราคา +0.00 บาท
  2. พาร์ทิชั่นปิดเมลามีน

   ราคา +300.00 บาท
  1. ขอบมินิสกรีน 3 cm.

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A003-1:มินิสกรีนครึ่งกระจกใส 60W*40H cm. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 60W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ / เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,082.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A003-2:มินิสกรีนครึ่งกระจกใส 75 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 75W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ/ เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,246.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A003-3:มินิสกรีนครึ่งกระจกใส 80 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 80W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ/ เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,329.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A003-4:มินิสกรีนครึ่งกระจกใส 90 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 90W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ / เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,567.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A003-5:มินิสกรีนครึ่งกระจกใส 120 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 120W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ / เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,791.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A003-6:มินิสกรีนครึ่งกระจกใส 135 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 135W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ / เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,821.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A003-7:มินิสกรีนครึ่งกระจกใส 150 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 150W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ / เลือกติดตั้งแบบหนีบ
  ราคา 2,866.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา