A07A030:โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว ขาเหลี่ยมถอดได้ (Top แผ่นตันหนา 25 มม.) ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 4, 5, 6 ฟุต

A07A030
โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว ขาเหลี่ยมถอดได้ (Top แผ่นตันหนา 25 มม.) ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 4, 5, 6 ฟุต:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้แผ่นตันหนา 25 มม.</span><span><span> ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาว </span>ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ผลิต 7 ขนาดคือ 182.9W*45D,121.9W*61D ,152.4W*61D , 182.9W*61D , 121.9W*76D , 152.4W*76D และ 182.9W*76D / ขาเหล็กเหลี่ยม หนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ขาถอดประกอบได้</span></p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  Top หน้าไม้แผ่นตันหนา 25 มม. ปิดลามิเนต โฟเมก้าขาว ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ผลิต 7 ขนาดคือ 182.9W*45D,121.9W*61D ,152.4W*61D , 182.9W*61D , 121.9W*76D , 152.4W*76D และ 182.9W*76D / ขาเหล็กเหลี่ยม หนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ขาถอดประกอบได้

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,714.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A07A030-1:โต๊ะหน้าโฟเมก้า กว้าง 182.9* ลึก 45 ขาโครเมี่ยมถอดได้ ET-2781

  ขนาด 182.9W* 45D* 73.7H  -
  ราคา 1,887.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A030-2:โต๊ะหน้าโฟเมก้า กว้าง 121.9* ลึก 61 ขาโครเมี่ยมถอดได้ ET-2781

  ขนาด 121.9W* 61D* 73.7H cm  -
  ราคา 1,714.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A030-3:โต๊ะหน้าโฟเมก้า กว้าง 152.4* ลึก 61 ขาโครเมี่ยมถอดได้ ET-2460

  ขนาด 152.4W* 61D* 73.7H cm  -
  ราคา 2,049.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A030-4:โต๊ะหน้าโฟเมก้า กว้าง 182.9* ลึก 61 ขาโครเมี่ยมถอดได้ ET-2781

  ขนาด 182.9W* 61D* 73.7H cm  -
  ราคา 2,232.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A030-5:โต๊ะหน้าโฟเมก้า กว้าง 121.9* ลึก 76 ขาโครเมี่ยมถอดได้ ET-8403

  ขนาด 121.9W* 76D* 73.7H cm  -
  ราคา 1,887.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A030-6:โต๊ะหน้าโฟเมก้า กว้าง 152.4 * ลึก 76 ขาโครเมี่ยมถอดได้ ET-0603

  ขนาด 152.4W* 76D* 73.7H cm  -
  ราคา 2,394.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A030-7:โต๊ะหน้าโฟเมก้า กว้าง 182.9 * ลึก 76 ขาโครเมี่ยมถอดได้ ET-2703

  ขนาด 182.9W* 76D* 73H cm  -
  ราคา 2,567.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา