ติดต่อสอบถาม

A12A027:โต๊ะวางพริ้นเตอร์ 4 ช่องโล่ง 100W,120W (45D, 60D) *75H cm ผิวเมลามีน

A12A027
โต๊ะวางพริ้นเตอร์ 4 ช่องโล่ง 100W,120W (45D, 60D) *75H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W*45D, 120W*45D, 100W*60D และ 120W*60D (*75H) cm / เลือกช่องโล่งสลับซ้ายหรือขวา</p> โต๊ะวางพริ้นเตอร์ 4 ช่องโล่ง 100W,120W (45D, 60D) *75H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W*45D, 120W*45D, 100W*60D และ 120W*60D (*75H) cm / เลือกช่องโล่งสลับซ้ายหรือขวา</p> โต๊ะวางพริ้นเตอร์ 4 ช่องโล่ง 100W,120W (45D, 60D) *75H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W*45D, 120W*45D, 100W*60D และ 120W*60D (*75H) cm / เลือกช่องโล่งสลับซ้ายหรือขวา</p> โต๊ะวางพริ้นเตอร์ 4 ช่องโล่ง 100W,120W (45D, 60D) *75H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W*45D, 120W*45D, 100W*60D และ 120W*60D (*75H) cm / เลือกช่องโล่งสลับซ้ายหรือขวา</p>
   • สินค้าถัดไป A12A002
   • สินค้าถัดไป A12A003
   • สินค้าถัดไป A12A038
   • สินค้าถัดไป A12A039
   • สินค้าถัดไป A12A060
   • สินค้าถัดไป A12A001
   • สินค้าถัดไป A18A007
   • สินค้าถัดไป A12A037
   • สินค้าถัดไป A33A062
   • สินค้าถัดไป A33A063
   • สินค้าถัดไป A13A186
   • สินค้าถัดไป A12A061
   • สินค้าถัดไป A13A182
   • สินค้าถัดไป A12A045
   • สินค้าถัดไป A13A187
   • สินค้าถัดไป A12A043
   • สินค้าถัดไป A12A062
   • สินค้าถัดไป A13A045
   • สินค้าถัดไป A13A047
   • สินค้าถัดไป A13A195
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A12A008
   • สินค้าถัดไป A33A064
   • สินค้าถัดไป A12A009
   • สินค้าถัดไป A13A178
   • สินค้าถัดไป A12A054
   • สินค้าถัดไป A13A191
   • สินค้าถัดไป A18A006
   • สินค้าถัดไป A12A027
   • สินค้าถัดไป A13A055
   • สินค้าถัดไป A12A011
   • สินค้าถัดไป A12A051
   • สินค้าถัดไป A13A184
   • สินค้าถัดไป A13A185
   • สินค้าถัดไป A12A004
   • สินค้าถัดไป A12A064
   • สินค้าถัดไป A13A193
   • สินค้าถัดไป A13A192
   • สินค้าถัดไป A13A194
   • สินค้าถัดไป A12A046
   • สินค้าถัดไป A13A188
   • สินค้าถัดไป A12A047
   • สินค้าถัดไป A13A180
   • สินค้าถัดไป A12A049
   • สินค้าถัดไป A12A044
   • สินค้าถัดไป A02A018
   • สินค้าถัดไป A13A189
   • สินค้าถัดไป A12A048
   • สินค้าถัดไป A13A179
   • สินค้าถัดไป A13A046
   • สินค้าถัดไป A18A008
   • สินค้าถัดไป A33A061
   • สินค้าถัดไป A12A012
   • สินค้าถัดไป A12A013
   • สินค้าถัดไป A03A006
   • สินค้าถัดไป A18A009
   • สินค้าถัดไป A18A044
   • สินค้าถัดไป A12A040
   • สินค้าถัดไป A12A042
   • สินค้าถัดไป A12A041
   • สินค้าถัดไป A13A017
   • สินค้าถัดไป A12A007
   • สินค้าถัดไป A13A036
   • สินค้าถัดไป A12A025
   • สินค้าถัดไป A12A036
   • สินค้าถัดไป A12A053
   • สินค้าถัดไป A12A035
   • สินค้าถัดไป A13A196
   • สินค้าถัดไป A12A055
   • สินค้าถัดไป A12A056
   • สินค้าถัดไป A12A050
   • สินค้าถัดไป A12A033
   • สินค้าถัดไป A12A057
   • สินค้าถัดไป A13A190
   • สินค้าถัดไป A12A059
   • สินค้าถัดไป A12A029
   • สินค้าถัดไป A12A031
   • สินค้าถัดไป A12A030
   • สินค้าถัดไป A12A034
   • สินค้าถัดไป A12A032
   • สินค้าถัดไป A12A028
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A24A020
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 4 ขนาดคือ 100W*45D, 120W*45D, 100W*60D และ 120W*60D (*75H) cm / เลือกช่องโล่งสลับซ้ายหรือขวา

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,835.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00 บาท
  1. บังตาทึบ ไม่มีรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +0.00 บาท
  2. บังตาเจาะช่อง พร้อมรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +450.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A12A027-1:โต๊ะวางพริ้นเตอร์ 4 ช่องโล่งวางกระดาษ 100W*45D*75H cm. ขาไม้

  ขนาด 100W* 45D* 75H cm  เลือกช่องโล่งสลับซ้ายหรือขวา /TOP เมลามีน มีสีให้เลือก (ทำสีพิเศษคือสีโอ๊คเพิ่มตัวละ 400 บาท)
  ราคา 2,835.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A12A027-2:โต๊ะวางพริ้นเตอร์ 4 ช่องโล่งวางกระดาษ 120W*60D*75H cm. ขาไม้

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm  เลือกช่องโล่งสลับซ้ายหรือขวา /TOP เมลามีน มีสีให้เลือก (ทำสีพิเศษคือสีโอ๊คเพิ่มตัวละ 400 บาท)
  ราคา 3,354.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา