B06A082:เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ

B06A082
เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A091
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A061
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A090
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A046
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A062
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A058
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A056
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A045
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A054
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A042
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A085
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A068
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A070
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A049
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A080
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A086
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A063
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A104
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A040
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A050
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A063
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G08A049
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A053
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A043
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A057
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A055
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A047
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A064
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A074
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A073
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A071
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A072
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A038
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A089
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A087
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A081
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A093
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A062
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A098
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A060
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A099
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A066
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A061
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G08A050
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A100
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A077
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A101
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A102
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A103
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A092
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A044
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A069
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A052
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A051
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A075
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A095
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A096
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A097
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A082
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A084
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G08A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B22A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B12A150
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B12A151
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G08A223
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A109
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A118
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A110
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A113
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A111
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A114
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A112
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A122
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A115
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A116
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A125
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A117
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A119
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A124
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A121
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A105
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A123
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,347.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B06A082 -1:เก้าอี้แถว เปลือกโพลี 2 ที่นั่ง โครงเหล็กพ่นดำ

  87W* 40D* 50H cm  2 ที่นั่ง ขนาด ก 87* ล 40* ส 50 ซ.ม. ผลิต 2 สี คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน / ทำจากเปลือกโพลี/โครงเหล็กเหลี่ยมพ่นดำ
  ราคา 2,347.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  B06A082 -2:เก้าอี้แถว เปลือกโพลี 3 ที่นั่ง โครงเหล็กพ่นดำ

  134W* 40D* 50H cm  3 ที่นั่ง ขนาด ก 134* ล 40* ส 50 ซ.ม. ผลิต 2 สี คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน / ทำจากเปลือกโพลี/โครงเหล็กเหลี่ยมพ่นดำ
  ราคา 3,013.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  B06A082 -3:เก้าอี้แถว เปลือกโพลี 4 ที่นั่ง โครงเหล็กพ่นดำ

  180W* 40D* 50H cm  4 ที่นั่ง ขนาด ก 180* ล 40* ส 50 ซ.ม. ผลิต 2 สี คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน / ทำจากเปลือกโพลี/โครงเหล็กเหลี่ยมพ่นดำ
  ราคา 3,787.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา