B06A082:เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ

เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p> เก้าอี้นั่งรอ เปลือกโพลี STADIUM หนาพิเศษ ขาเหล็กตัวที พ่นดำ :<p>มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ</p>

  มี 3 ขนาดคือ  2 , 3 และ 4 ที่นั่ง / โพลี่แบบสนามกีฬา STADIUM หนาพิเศษ ผลิต 2 สีคือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน / โครงขาเหล็ก พ่นดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,347.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B06A082 -1:เก้าอี้แถว เปลือกโพลี 2 ที่นั่ง โครงเหล็กพ่นดำ

  87W* 40D* 50H cm  2 ที่นั่ง ขนาด ก 87* ล 40* ส 50 ซ.ม. ผลิต 2 สี คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน / ทำจากเปลือกโพลี/โครงเหล็กเหลี่ยมพ่นดำ
  ราคา 2,347.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  B06A082 -2:เก้าอี้แถว เปลือกโพลี 3 ที่นั่ง โครงเหล็กพ่นดำ

  134W* 40D* 50H cm  3 ที่นั่ง ขนาด ก 134* ล 40* ส 50 ซ.ม. ผลิต 2 สี คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน / ทำจากเปลือกโพลี/โครงเหล็กเหลี่ยมพ่นดำ
  ราคา 3,013.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  B06A082 -3:เก้าอี้แถว เปลือกโพลี 4 ที่นั่ง โครงเหล็กพ่นดำ

  180W* 40D* 50H cm  4 ที่นั่ง ขนาด ก 180* ล 40* ส 50 ซ.ม. ผลิต 2 สี คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน / ทำจากเปลือกโพลี/โครงเหล็กเหลี่ยมพ่นดำ
  ราคา 3,787.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา