ติดต่อสอบถาม

A27A001:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G

A27A001
ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p> ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ WS024G:<p>ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ<br /><span style="color: #ff0000;"><a title="ตัวอย่างงานติดตั้งชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม" href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-1083.aspx"><span style="color: #ff0000;">คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง</span></a></span></p>
   • สินค้าถัดไป A04A140
   • สินค้าถัดไป A33A023
   • สินค้าถัดไป A27A001
   • สินค้าถัดไป A27A002
   • สินค้าถัดไป A27A003
   • สินค้าถัดไป A04A031
   • สินค้าถัดไป A04A032
   • สินค้าถัดไป A27A019
   • สินค้าถัดไป A27A025
   • สินค้าถัดไป A27A005
   • สินค้าถัดไป A04A017
   • สินค้าถัดไป A27A006
   • สินค้าถัดไป A04A166
   • สินค้าถัดไป A27A004
   • สินค้าถัดไป A27A016
   • สินค้าถัดไป A04A162
   • สินค้าถัดไป A27A015
   • สินค้าถัดไป A04A013
   • สินค้าถัดไป A04A014
   • สินค้าถัดไป A27A014
   • สินค้าถัดไป A27A013
   • สินค้าถัดไป A27A012
   • สินค้าถัดไป A04A048
   • สินค้าถัดไป A27A018
   • สินค้าถัดไป A27A017
   • สินค้าถัดไป A33A022
   • สินค้าถัดไป A23A001
   • สินค้าถัดไป A04A163
   • สินค้าถัดไป A04A022
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A27A022
   • สินค้าถัดไป A27A023
   • สินค้าถัดไป A27A024
   • สินค้าถัดไป A04A171
   • สินค้าถัดไป A04A164
   • สินค้าถัดไป A27A009
   • สินค้าถัดไป A04A161
   • สินค้าถัดไป A04A167
   • สินค้าถัดไป A33A028
   • สินค้าถัดไป A27A011
   • สินค้าถัดไป A04A076
   • สินค้าถัดไป A04A149
   • สินค้าถัดไป A04A170
   • สินค้าถัดไป A04A135
   • สินค้าถัดไป A04A077
   • สินค้าถัดไป A27A010
   • สินค้าถัดไป A04A169
   • สินค้าถัดไป A04A136
   • สินค้าถัดไป A04A044
   • สินค้าถัดไป A33A027
   • สินค้าถัดไป A04A150
   • สินค้าถัดไป A04A159
   • สินค้าถัดไป A04A138
   • สินค้าถัดไป A04A036
   • สินค้าถัดไป A04A165
   • สินค้าถัดไป A27A020
   • สินค้าถัดไป A27A021
   • สินค้าถัดไป A04A045
   • สินค้าถัดไป A04A037
   • สินค้าถัดไป A04A038
   • สินค้าถัดไป A04A039
   • สินค้าถัดไป A04A046
   • สินค้าถัดไป A04A047
   • สินค้าถัดไป A04A043
   • สินค้าถัดไป A04A023
   • สินค้าถัดไป A04A168
   • สินค้าถัดไป A04A052
   • สินค้าถัดไป A04A055
   • สินค้าถัดไป A04A053
   • สินค้าถัดไป A04A054
   • สินค้าถัดไป P01A052
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป C01A037
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 4 ที่นั่ง / พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น / ขาเหล็กโครเมี่ยมขาว หรือขาโครเมี่ยมดำ
  คลิกดูตัวอย่างงานติดตั้ง

  ราคาเริ่มต้นที่: 31,663.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 300

   ราคา +300.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 400

   ราคา +400.00 บาท
  1. สีกระจกมินิสกีนกระจกสีชา

   ราคา +0.00 บาท
  1. ถังลิ้นชัก

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A27A001-1:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง 360W cm พร้อมแผ่นท๊อปต่อหัวท้าย ลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ TY-WS024G

  ขนาด 360W* 120D* 75H cm  พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น
  ปกติ 37,892 บาท เหลือ ราคา 35,240.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A27A001-2:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง 240W cm ไม่มีแผ่นท๊อปต่อหัวท้าย พร้อมลิ้นชักเหล็กเกรดพิเศษ TY-WS024G

  ขนาด 240W* 120D* 75H cm  พร้อมมินิสกรีนกระจก สีขาวหรือสีทึบแสง ขนาด 119W*30H cm / พร้อมตู้ 3 ลิ้นชักเหล็ก เกรดพิเศษ รางสองตอน แข็งแรงและดึงได้สุด มือจับโดดเด่นชุบโครเมี่ยม / TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น
  ปกติ 34,046 บาท เหลือ ราคา 31,663.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา