P04A001:มินิสกรีนทึบล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งเจาะสัน top)

P04A001
มินิสกรีนทึบล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> เจาะที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่ไม่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หรือกรณีที่ขาโต๊ะชิดริม)</p>
<p> </p> มินิสกรีนทึบล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> เจาะที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่ไม่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หรือกรณีที่ขาโต๊ะชิดริม)</p>
<p> </p> มินิสกรีนทึบล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> เจาะที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่ไม่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หรือกรณีที่ขาโต๊ะชิดริม)</p>
<p> </p> มินิสกรีนทึบล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> เจาะที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่ไม่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หรือกรณีที่ขาโต๊ะชิดริม)</p>
<p> </p> มินิสกรีนทึบล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">วิธีการติดตั้ง</span> เจาะที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่ไม่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หรือกรณีที่ขาโต๊ะชิดริม)</p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งปรับแบบได้

  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  แผ่นกั้นบุด้วยผ้า / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี

  วิธีการติดตั้ง เจาะที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่ไม่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หรือกรณีที่ขาโต๊ะชิดริม)

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,642.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 01 (ผลิตได้ 35 สี)

   ราคา +0.00 บาท
  2. พาร์ทิชั่นปิดเมลามีน

   ราคา +300.00 บาท
  1. ขอบมินิสกรีน 3 cm.

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A001-1:มินิสกรีนกั้นโต๊ะ 60 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบเจาะ)

  ขนาด 60W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ /แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ระบุสีผ้าได้
  ราคา 1,642.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A001-2:มินิสกรีนกั้นโต๊ะ 75 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบเจาะ)

  ขนาด 75W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ /แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ระบุสีผ้าได้
  ราคา 1,776.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A001-3:มินิสกรีนกั้นโต๊ะ 80 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบเจาะ)

  ขนาด 80W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ /แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ระบุสีผ้าได้
  ราคา 1,881.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A001-4:มินิสกรีนกั้นโต๊ะ 90 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบเจาะ)

  ขนาด 90W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ /แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ระบุสีผ้าได้
  ราคา 1,970.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A001-5:มินิสกรีนกั้นโต๊ะ 120 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบเจาะ)

  ขนาด 120W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ /แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ระบุสีผ้าได้
  ราคา 2,209.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A001-6:มินิสกรีนกั้นโต๊ะ 135 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบเจาะ)

  ขนาด 135W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ / แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ระบุสีผ้าได้
  ราคา 2,232.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A001-7:มินิสกรีนกั้นโต๊ะ 150 ซม. สูง 40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบเจาะ)

  ขนาด 150W* 40H cm  ซม.โครงผลิตจากอลูมิเนียม อย่างดีทำ 2 สีคือสีเทาอ่อน และสีดำ / แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ระบุสีผ้าได้
  ราคา 2,388.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา