E25A032:ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102

E25A032
ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102:<table width="218" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="218" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="218" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102:<table width="218" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="218" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="218" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102:<table width="218" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="218" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="218" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102:<table width="218" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="218" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="218" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102:<table width="218" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="218" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="218" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102:<table width="218" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="218" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="218" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102:<table width="218" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="218" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="218" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
   • สินค้าถัดไป E25A029
   • สินค้าถัดไป E25A016
   • สินค้าถัดไป E25A026
   • สินค้าถัดไป E25A028
   • สินค้าถัดไป E25A023
   • สินค้าถัดไป E25A022
   • สินค้าถัดไป E25A025
   • สินค้าถัดไป E25A050
   • สินค้าถัดไป E25A017
   • สินค้าถัดไป E25A019
   • สินค้าถัดไป E25A032
   • สินค้าถัดไป E25A031
   • สินค้าถัดไป E25A034
   • สินค้าถัดไป E25A033
   • สินค้าถัดไป E25A035
   • สินค้าถัดไป E25A037
   • สินค้าถัดไป E25A036
   • สินค้าถัดไป E25A039
   • สินค้าถัดไป E21A030
   • สินค้าถัดไป E21A029
   • สินค้าถัดไป E21A027
   • สินค้าถัดไป E21A028
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.44 ซม.มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,761.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 24

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E25A032:ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-102

  ขนาด 88W* 40D* 44H cm  ตู้ 1 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่ง ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว
  ราคา 3,761.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา