ติดต่อสอบถาม

E25A031:ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101

E25A031
ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101:<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101:<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101:<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101:<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101:<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101:<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101:<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="20">
<table width="428" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="428" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="428" height="24">ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
   • สินค้าถัดไป E25A035
   • สินค้าถัดไป E21A025
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E25A038
   • สินค้าถัดไป E25A032
   • สินค้าถัดไป E25A034
   • สินค้าถัดไป E25A033
   • สินค้าถัดไป E21A024
   • สินค้าถัดไป E25A031
   • สินค้าถัดไป E21A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก.44 *ล.40.7*ส.44 ซม. มีเบาะสำหรับรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ ผลิตสีดำและสีขาว

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,389.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 24

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E25A031:ตู้ 1 ลิ้นชัก พร้อมล้อเลื่อน สูง 44 ซม. KU-101

  ขนาด 44W* 40D* 44H cm  ตู้ 1 ลิ้นชัก มีเบาะรองนั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ
  ราคา 2,389.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา