A17A037:ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม

A17A037
ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม:<p>1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm. / โต๊ะผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 – เก้าอี้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 /โครงสร้างผลิตจากพลาสติก(POLYPROPYLENE) เป็นระบบ FULLY KNOCKDOWN 100% สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น มีความปลอดภัยสูง มุมเหลี่ยมไม่คม มีสีสันให้เลือก 6 สีคือสีเทา และสีสัน(มี 5 สี) **ราคาไม่เท่ากัน</p> ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม:<p>1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm. / โต๊ะผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 – เก้าอี้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 /โครงสร้างผลิตจากพลาสติก(POLYPROPYLENE) เป็นระบบ FULLY KNOCKDOWN 100% สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น มีความปลอดภัยสูง มุมเหลี่ยมไม่คม มีสีสันให้เลือก 6 สีคือสีเทา และสีสัน(มี 5 สี) **ราคาไม่เท่ากัน</p> ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม:<p>1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm. / โต๊ะผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 – เก้าอี้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 /โครงสร้างผลิตจากพลาสติก(POLYPROPYLENE) เป็นระบบ FULLY KNOCKDOWN 100% สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น มีความปลอดภัยสูง มุมเหลี่ยมไม่คม มีสีสันให้เลือก 6 สีคือสีเทา และสีสัน(มี 5 สี) **ราคาไม่เท่ากัน</p> ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม:<p>1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm. / โต๊ะผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 – เก้าอี้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 /โครงสร้างผลิตจากพลาสติก(POLYPROPYLENE) เป็นระบบ FULLY KNOCKDOWN 100% สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น มีความปลอดภัยสูง มุมเหลี่ยมไม่คม มีสีสันให้เลือก 6 สีคือสีเทา และสีสัน(มี 5 สี) **ราคาไม่เท่ากัน</p> ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม:<p>1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm. / โต๊ะผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 – เก้าอี้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 /โครงสร้างผลิตจากพลาสติก(POLYPROPYLENE) เป็นระบบ FULLY KNOCKDOWN 100% สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น มีความปลอดภัยสูง มุมเหลี่ยมไม่คม มีสีสันให้เลือก 6 สีคือสีเทา และสีสัน(มี 5 สี) **ราคาไม่เท่ากัน</p>
   • สินค้าถัดไป A17A035
   • สินค้าถัดไป A17A039
   • สินค้าถัดไป A17A040
   • สินค้าถัดไป A17A041
   • สินค้าถัดไป A17A036
   • สินค้าถัดไป A17A037
   • สินค้าถัดไป A17A038
   • สินค้าถัดไป A17A030
   • สินค้าถัดไป A17A031
   • สินค้าถัดไป A17A010
   • สินค้าถัดไป A17A023
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A029
   • สินค้าถัดไป A17A033
   • สินค้าถัดไป A17A032
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป A17A034
   • สินค้าถัดไป A35A008
   • สินค้าถัดไป A17A015
   • สินค้าถัดไป B07A026
   • สินค้าถัดไป A17A026
   • สินค้าถัดไป A17A027
   • สินค้าถัดไป A17A001
   • สินค้าถัดไป A17A003
   • สินค้าถัดไป A17A002
   • สินค้าถัดไป A17A004
   • สินค้าถัดไป G14A116
   • สินค้าถัดไป A17A013
   • สินค้าถัดไป G14A109
   • สินค้าถัดไป G14A115
   • สินค้าถัดไป A17A014
   • สินค้าถัดไป B07A027
   • สินค้าถัดไป A17A012
   • สินค้าถัดไป A07A049
   • สินค้าถัดไป A17A028
   • สินค้าถัดไป A17A009
   • สินค้าถัดไป A17A011
   • สินค้าถัดไป A17A024
   • สินค้าถัดไป A17A025
   • สินค้าถัดไป A35A010
   • สินค้าถัดไป A35A009
   • สินค้าถัดไป A14A182
   • สินค้าถัดไป A35A011
   • สินค้าถัดไป G14A107
   • สินค้าถัดไป A17A042
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm. / โต๊ะผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 – เก้าอี้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 /โครงสร้างผลิตจากพลาสติก(POLYPROPYLENE) เป็นระบบ FULLY KNOCKDOWN 100% สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น มีความปลอดภัยสูง มุมเหลี่ยมไม่คม มีสีสันให้เลือก 6 สีคือสีเทา และสีสัน(มี 5 สี) **ราคาไม่เท่ากัน

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,580.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A17A037-1:ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม สีเทา

  ขนาด cm   1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm.
  ราคา 1,580.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A17A037-2:ชุดโต๊ะนักเรียนพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น TH-1M ระดับชั้นประถม สีสัน

  ขนาด  1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ + เก้าอี้ /โต๊ะขนาด 60W*40D*67H cm. /เก้าอี้ขนาด 39W*38D*38H1(สูงถึงที่นั่ง)*68.5H2(สูงถึงพนักพิง) cm. โครงขาสีเทา หน้าสีสันมี 5 สีให้เลือกคือสีเขียว, สีชมพู, สีฟ้า, สีเหลือง, สีส้ม
  ราคา 2,400.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา