C03A038:ตู้เอกสารสูง บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

C03A038
ตู้เอกสารสูง บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*200H cm และ 47W*40D*180H cm /  บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด (ด้านบนใช้แยกแบบแบบฟอร์ม)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน</p> ตู้เอกสารสูง บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*200H cm และ 47W*40D*180H cm /  บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด (ด้านบนใช้แยกแบบแบบฟอร์ม)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน</p> ตู้เอกสารสูง บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*200H cm และ 47W*40D*180H cm /  บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด (ด้านบนใช้แยกแบบแบบฟอร์ม)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน</p> ตู้เอกสารสูง บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*200H cm และ 47W*40D*180H cm /  บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด (ด้านบนใช้แยกแบบแบบฟอร์ม)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน</p> ตู้เอกสารสูง บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*200H cm และ 47W*40D*180H cm /  บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด (ด้านบนใช้แยกแบบแบบฟอร์ม)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน</p>
   • สินค้าถัดไป C03A019
   • สินค้าถัดไป C03A023
   • สินค้าถัดไป C03A020
   • สินค้าถัดไป C03A027
   • สินค้าถัดไป C03A028
   • สินค้าถัดไป C03A021
   • สินค้าถัดไป C03A029
   • สินค้าถัดไป C03A018
   • สินค้าถัดไป A20A035
   • สินค้าถัดไป A33A065
   • สินค้าถัดไป C03A056
   • สินค้าถัดไป C03A051
   • สินค้าถัดไป C03A034
   • สินค้าถัดไป C03A033
   • สินค้าถัดไป C03A036
   • สินค้าถัดไป C03A037
   • สินค้าถัดไป C03A032
   • สินค้าถัดไป C03A035
   • สินค้าถัดไป C03A040
   • สินค้าถัดไป C03A041
   • สินค้าถัดไป C03A052
   • สินค้าถัดไป C03A024
   • สินค้าถัดไป C03A045
   • สินค้าถัดไป C03A046
   • สินค้าถัดไป C03A025
   • สินค้าถัดไป C03A047
   • สินค้าถัดไป C03A043
   • สินค้าถัดไป C03A044
   • สินค้าถัดไป C03A042
   • สินค้าถัดไป C03A038
   • สินค้าถัดไป C03A048
   • สินค้าถัดไป C03A055
   • สินค้าถัดไป C03A050
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C03A049
   • สินค้าถัดไป C03A054
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*200H cm และ 47W*40D*180H cm /  บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด (ด้านบนใช้แยกแบบแบบฟอร์ม)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,669.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 300

   ราคา +300.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 400

   ราคา +400.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C03A038-1:ตู้เอกสารบน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด 47*40*180 ซม. ผิวเมลามีน

  ขนาด 47W* 40D* 180H cm   บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,669.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C03A038-2:ตู้เอกสารบน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด 47*40*200 ซม. ผิวเมลามีน

  ขนาด 47W* 40D* 200H cm   บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 4,069.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา