A18A015:โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W, 100W cm พร้อมชั้นวางกระดาษด้านล่าง (ขาเลือกสีได้) ผิวเมลามีน

โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W, 100W cm พร้อมชั้นวางกระดาษด้านล่าง (ขาเลือกสีได้) ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 80W*60D*75H และ 100W*60D*75H cm /  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้  / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /</p>
<p> </p> โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W, 100W cm พร้อมชั้นวางกระดาษด้านล่าง (ขาเลือกสีได้) ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 80W*60D*75H และ 100W*60D*75H cm /  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้  / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /</p>
<p> </p>

  ผลิต 2 ขนาดคือ 80W*60D*75H และ 100W*60D*75H cm /  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้  / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,557.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00บาท
  1. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B1 (เหมาะสำหรับโต๊ะลึก 60 cm)

   ราคา +0.00บาท
  2. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B2 (เหมาะสำหรับโต๊ะลึก 60 cm)

   ราคา +0.00บาท
  3. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B3 (เหมาะสำหรับโต๊ะลึก 60 cm)

   ราคา +200.00บาท
  4. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B4 (ผลิตความลึกได้ทุกขนาด)

   ราคา +300.00บาท
  5. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B5 (ผลิตความลึกได้ทุกขนาด)

   ราคา +300.00บาท
  6. ตัวอย่างสี : ขาโต๊ะสีเทาเมทัลลิค

   ราคา +0.00บาท
  1. บังตาทึบ ไม่มีรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +0.00บาท
  2. บังตาเจาะช่อง พร้อมรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +450.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A18A015-1:โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W*60D*75H cm. (ขาเลือกได้)

  80W* 60D* 75H cm  -
  ราคา 2,557.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  A18A015-2:โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 100W*60D*75H cm. (ขาเลือกสีได้)

  100W* 60D* 75H cm  -
  ราคา 2,686.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา