A18A015:โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W, 100W cm พร้อมชั้นวางกระดาษด้านล่าง (ขาเลือกสีได้) ผิวเมลามีน

A18A015
โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W, 100W cm พร้อมชั้นวางกระดาษด้านล่าง (ขาเลือกสีได้) ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 80W*60D*75H และ 100W*60D*75H cm /  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้  / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /</p>
<p> </p> โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W, 100W cm พร้อมชั้นวางกระดาษด้านล่าง (ขาเลือกสีได้) ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 80W*60D*75H และ 100W*60D*75H cm /  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้  / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /</p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป A18A039
   • สินค้าถัดไป A18A030
   • สินค้าถัดไป A23A002
   • สินค้าถัดไป A18A037
   • สินค้าถัดไป A07A044
   • สินค้าถัดไป A07A043
   • สินค้าถัดไป A18A002
   • สินค้าถัดไป A18A001
   • สินค้าถัดไป A18A010
   • สินค้าถัดไป A18A025
   • สินค้าถัดไป A18A003
   • สินค้าถัดไป A18A004
   • สินค้าถัดไป A18A005
   • สินค้าถัดไป A24A002
   • สินค้าถัดไป A18A045
   • สินค้าถัดไป A18A012
   • สินค้าถัดไป A10A007
   • สินค้าถัดไป A18A041
   • สินค้าถัดไป A10A006
   • สินค้าถัดไป A18A042
   • สินค้าถัดไป A18A016
   • สินค้าถัดไป A10A009
   • สินค้าถัดไป A10A003
   • สินค้าถัดไป A18A021
   • สินค้าถัดไป A18A023
   • สินค้าถัดไป A10A001
   • สินค้าถัดไป A18A013
   • สินค้าถัดไป A10A002
   • สินค้าถัดไป A33A001
   • สินค้าถัดไป A33A002
   • สินค้าถัดไป A34A007
   • สินค้าถัดไป A34A006
   • สินค้าถัดไป A34A008
   • สินค้าถัดไป A18A028
   • สินค้าถัดไป A10A016
   • สินค้าถัดไป A18A014
   • สินค้าถัดไป A10A018
   • สินค้าถัดไป A10A019
   • สินค้าถัดไป A10A021
   • สินค้าถัดไป A10A020
   • สินค้าถัดไป A18A015
   • สินค้าถัดไป A18A038
   • สินค้าถัดไป A18A040
   • สินค้าถัดไป A18A036
   • สินค้าถัดไป A10A017
   • สินค้าถัดไป A18A011
   • สินค้าถัดไป A18A024
   • สินค้าถัดไป A06A005
   • สินค้าถัดไป A06A006
   • สินค้าถัดไป A18A022
   • สินค้าถัดไป A10A022
   • สินค้าถัดไป A06A007
   • สินค้าถัดไป A18A060
   • สินค้าถัดไป A10A023
   • สินค้าถัดไป A10A027
   • สินค้าถัดไป A10A029
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A10A026
   • สินค้าถัดไป A10A025
   • สินค้าถัดไป A18A066
   • สินค้าถัดไป A10A028
   • สินค้าถัดไป A18A061
   • สินค้าถัดไป A06A008
   • สินค้าถัดไป A13A025
   • สินค้าถัดไป A10A024
   • สินค้าถัดไป A18A063
   • สินค้าถัดไป A18A065
   • สินค้าถัดไป A18A048
   • สินค้าถัดไป A10A031
   • สินค้าถัดไป A18A050
   • สินค้าถัดไป A10A030
   • สินค้าถัดไป A10A032
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ 80W*60D*75H และ 100W*60D*75H cm /  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้  / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,557.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00บาท
  1. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B1 (เหมาะสำหรับโต๊ะลึก 60 cm)

   ราคา +0.00บาท
  2. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B2 (เหมาะสำหรับโต๊ะลึก 60 cm)

   ราคา +0.00บาท
  3. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B3 (เหมาะสำหรับโต๊ะลึก 60 cm)

   ราคา +200.00บาท
  4. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B4 (ผลิตความลึกได้ทุกขนาด)

   ราคา +300.00บาท
  5. ขาโต๊ะทำงานเหล็ก B5 (ผลิตความลึกได้ทุกขนาด)

   ราคา +300.00บาท
  6. ตัวอย่างสี : ขาโต๊ะสีเทาเมทัลลิค

   ราคา +0.00บาท
  1. บังตาทึบ ไม่มีรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +0.00บาท
  2. บังตาเจาะช่อง พร้อมรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +450.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A18A015-1:โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 80W*60D*75H cm. (ขาเลือกได้)

  ขนาด 80W* 60D* 75H cm  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้ / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,557.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A18A015-2:โต๊ะพริ้นเตอร์ขาเหล็ก 100W*60D*75H cm. (ขาเลือกสีได้)

  ขนาด 100W* 60D* 75H cm  ขาพียูชุปโครเมี่ยม ร้อยสายไฟได้ / ผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /
  ราคา 2,686.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา