A14A016:ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS

ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS:<p>ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม</p> ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS:<p>ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม</p>

  ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,962.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A14A016-1:ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS

  80W* 80D* 83H cm  ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม
  ราคา 10,686.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  A14A016-2:โต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม. รุ่น TOTO ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  80W* 80D* 75H cm  โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม (ไม่รวมเก้าอี้)
  ราคา 3,727.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  A14A016-3:เก้าอี้เอนกประสงค์ รุ่น YANUS ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  55W* 56D* 83H cm  ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม (หุ้มผ้าฝ้ายเพิ่ม 150 บาท) มีที่ท้าวแขน (ไม่รวมโต๊ะ)
  ราคา 1,962.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา