A14A016:ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS

A14A016
ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS:<p>ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม</p> ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS:<p>ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G11A143
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A085
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A080
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A077
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A076
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A078
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A075
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A068
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A073
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A069
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A071
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A074
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A070
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A072
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A083
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A05A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A064
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A14A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A14A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A14A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A14A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A14A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A14A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A040
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A046
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A045
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A054
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A042
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A043
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A050
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A051
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A067
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A066
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A052
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G08A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A058
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A057
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A055
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A056
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A084
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A113
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A112
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A109
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A101
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A100
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A088
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A096
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A102
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A086
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A087
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A099
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A106
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A098
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A097
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A103
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B13A191
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B13A190
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A104
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,962.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A14A016-1:ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม.พร้อมเก้าอี้ รุ่น TOTO/YANUS

  80W* 80D* 83H cm  ชุดโต๊ะเอนกประสงค์ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน/โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม
  ราคา 10,686.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  A14A016-2:โต๊ะเอนกประสงค์ 80 ซม. รุ่น TOTO ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  80W* 80D* 75H cm  โต๊ะหน้าเหลี่ยมผิวเมลามีน ขนาด ก80*ล80*ส75 ซม. โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม (ไม่รวมเก้าอี้)
  ราคา 3,727.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  A14A016-3:เก้าอี้เอนกประสงค์ รุ่น YANUS ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  55W* 56D* 83H cm  ขนาด ก55*ล56*ส83 ซม. โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม (หุ้มผ้าฝ้ายเพิ่ม 150 บาท) มีที่ท้าวแขน (ไม่รวมโต๊ะ)
  ราคา 1,962.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา