D01A013:ลิ้นชักแฟ้มแขวน (ติดตั้งแทนแผ่นชั้นปกติ) ดูสูตรการวางด้านในค่ะ

D01A013
ลิ้นชักแฟ้มแขวน (ติดตั้งแทนแผ่นชั้นปกติ) ดูสูตรการวางด้านในค่ะ:<p>ลิ้นชักแฟ้มแขวน ใช้วางแทนแผ่นชั้น / อัตราส่วน = 1 Hanging file ต่อ 1 แผ่นชั้น หรือ 3 Hanging file ต่อ 2 แผ่นชั้น / ผลิต 2 ขนาดคือ 950W*290D*125H cm และ 1170W*290D*125H cm (ราคาเดียวกัน)</p> ลิ้นชักแฟ้มแขวน (ติดตั้งแทนแผ่นชั้นปกติ) ดูสูตรการวางด้านในค่ะ:<p>ลิ้นชักแฟ้มแขวน ใช้วางแทนแผ่นชั้น / อัตราส่วน = 1 Hanging file ต่อ 1 แผ่นชั้น หรือ 3 Hanging file ต่อ 2 แผ่นชั้น / ผลิต 2 ขนาดคือ 950W*290D*125H cm และ 1170W*290D*125H cm (ราคาเดียวกัน)</p> ลิ้นชักแฟ้มแขวน (ติดตั้งแทนแผ่นชั้นปกติ) ดูสูตรการวางด้านในค่ะ:<p>ลิ้นชักแฟ้มแขวน ใช้วางแทนแผ่นชั้น / อัตราส่วน = 1 Hanging file ต่อ 1 แผ่นชั้น หรือ 3 Hanging file ต่อ 2 แผ่นชั้น / ผลิต 2 ขนาดคือ 950W*290D*125H cm และ 1170W*290D*125H cm (ราคาเดียวกัน)</p> ลิ้นชักแฟ้มแขวน (ติดตั้งแทนแผ่นชั้นปกติ) ดูสูตรการวางด้านในค่ะ:<p>ลิ้นชักแฟ้มแขวน ใช้วางแทนแผ่นชั้น / อัตราส่วน = 1 Hanging file ต่อ 1 แผ่นชั้น หรือ 3 Hanging file ต่อ 2 แผ่นชั้น / ผลิต 2 ขนาดคือ 950W*290D*125H cm และ 1170W*290D*125H cm (ราคาเดียวกัน)</p>
   • สินค้าถัดไป D02A013
   • สินค้าถัดไป D02A014
   • สินค้าถัดไป D02A001
   • สินค้าถัดไป D02A017
   • สินค้าถัดไป D02A005
   • สินค้าถัดไป D02A008
   • สินค้าถัดไป D02A009
   • สินค้าถัดไป D02A010
   • สินค้าถัดไป D02A002
   • สินค้าถัดไป D02A003
   • สินค้าถัดไป D02A004
   • สินค้าถัดไป D02A011
   • สินค้าถัดไป D02A012
   • สินค้าถัดไป D02A006
   • สินค้าถัดไป D02A007
   • สินค้าถัดไป D01A009
   • สินค้าถัดไป D01A010
   • สินค้าถัดไป D02A016
   • สินค้าถัดไป D02A015
   • สินค้าถัดไป D01A039
   • สินค้าถัดไป D01A013
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ลิ้นชักแฟ้มแขวน ใช้วางแทนแผ่นชั้น / อัตราส่วน = 1 Hanging file ต่อ 1 แผ่นชั้น หรือ 3 Hanging file ต่อ 2 แผ่นชั้น / ผลิต 2 ขนาดคือ 950W*290D*125H cm และ 1170W*290D*125H cm (ราคาเดียวกัน)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,466.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  D01A013:ลิ้นชักแฟ้มแขวน

  ขนาด 12D* cm  ลิ้นชักแฟ้มแขวน กว้าง 120 ซม. / สำหรับใส่แฟ้มแขวน วางแทนแผ่นชั้น / อัตราส่วน = 1 Hanging file ต่อ 1 แผ่นชั้น หรือ 3 Hanging file ต่อ 2 แผ่นชั้น
  ราคา 1,466.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา