P01A024:TOP โต๊ะแบบตรง D60 cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น

P01A024
TOP โต๊ะแบบตรง D60 cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น:<p>ความลึก 60 ซม. /ความกว้างมี 8 ขนาด คือ 60,75,80,100,120,140,150 และ 160 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น (ขนาดสามารถทำตามแบบที่ลูกค้าระบุได้)</p> TOP โต๊ะแบบตรง D60 cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น:<p>ความลึก 60 ซม. /ความกว้างมี 8 ขนาด คือ 60,75,80,100,120,140,150 และ 160 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น (ขนาดสามารถทำตามแบบที่ลูกค้าระบุได้)</p> TOP โต๊ะแบบตรง D60 cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น:<p>ความลึก 60 ซม. /ความกว้างมี 8 ขนาด คือ 60,75,80,100,120,140,150 และ 160 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น (ขนาดสามารถทำตามแบบที่ลูกค้าระบุได้)</p> TOP โต๊ะแบบตรง D60 cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น:<p>ความลึก 60 ซม. /ความกว้างมี 8 ขนาด คือ 60,75,80,100,120,140,150 และ 160 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น (ขนาดสามารถทำตามแบบที่ลูกค้าระบุได้)</p>
   • สินค้าถัดไป P01A032
   • สินค้าถัดไป P01A033
   • สินค้าถัดไป P01A034
   • สินค้าถัดไป P01A035
   • สินค้าถัดไป P01A010
   • สินค้าถัดไป P01A011
   • สินค้าถัดไป P01A012
   • สินค้าถัดไป P01A013
   • สินค้าถัดไป P01A006
   • สินค้าถัดไป P01A007
   • สินค้าถัดไป P01A008
   • สินค้าถัดไป P01A009
   • สินค้าถัดไป P01A036
   • สินค้าถัดไป P01A037
   • สินค้าถัดไป P01A038
   • สินค้าถัดไป P01A029
   • สินค้าถัดไป P01A030
   • สินค้าถัดไป P01A031
   • สินค้าถัดไป P01A001
   • สินค้าถัดไป P01A002
   • สินค้าถัดไป P01A003
   • สินค้าถัดไป P01A004
   • สินค้าถัดไป P01A005
   • สินค้าถัดไป P01A014
   • สินค้าถัดไป P01A015
   • สินค้าถัดไป P01A016
   • สินค้าถัดไป P01A017
   • สินค้าถัดไป P01A018
   • สินค้าถัดไป P01A026
   • สินค้าถัดไป P01A022
   • สินค้าถัดไป P01A027
   • สินค้าถัดไป P01A024
   • สินค้าถัดไป P01A021
   • สินค้าถัดไป P01A023
   • สินค้าถัดไป P01A025
   • สินค้าถัดไป P01A053
   • สินค้าถัดไป P01A045
   • สินค้าถัดไป P01A052
   • สินค้าถัดไป P01A051
   • สินค้าถัดไป P01A020
   • สินค้าถัดไป P01A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ความลึก 60 ซม. /ความกว้างมี 8 ขนาด คือ 60,75,80,100,120,140,150 และ 160 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น (ขนาดสามารถทำตามแบบที่ลูกค้าระบุได้)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,742.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 8 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  P01A024-1:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 60W*60D cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 60W* 60D* cm  ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 1,742.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A024-2:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 75W*60D cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 75W* 60D* cm   ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 1,885.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A024-3:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 80W*60D cm ผิวเมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 80W* 60D* cm  ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 2,085.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A024-4:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 100W*60D cm ผิวเมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 100W* 60D* cm  ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 2,199.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A024-5:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 120W*60D cm ผิวเมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 120W* 60D* cm  ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 2,341.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A024-6:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 140W*60D cm ผิวเมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 140W* 60D* cm  ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 2,541.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A024-7:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 150W*60D cm ผิวเมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 150W* 60D* cm  ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 2,655.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A024-8:แผ่น TOP โต๊ะทำงาน 160W*60D cm ผิวเมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  ขนาด 160W* 60D* cm  ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ล เพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 2,855.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา