A12A018:โต๊ะทำงานโล่ง 80W, 120W, 150W (60D, 75D cm) เมลามีน

A12A018
โต๊ะทำงานโล่ง 80W, 120W, 150W (60D, 75D cm) เมลามีน:<p>มี 5 ขนาด คือ 80W*60D, 120W*60D, 150W*60D, 120W*75D และ 150W*75D / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันร้อน กันชื้น </p> โต๊ะทำงานโล่ง 80W, 120W, 150W (60D, 75D cm) เมลามีน:<p>มี 5 ขนาด คือ 80W*60D, 120W*60D, 150W*60D, 120W*75D และ 150W*75D / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันร้อน กันชื้น </p>
   • สินค้าถัดไป A12A018
   • สินค้าถัดไป A12A052
   • สินค้าถัดไป A16A002
   • สินค้าถัดไป A20A029
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A16A019
   • สินค้าถัดไป A12A009
   • สินค้าถัดไป A13A181
   • สินค้าถัดไป A16A001
   • สินค้าถัดไป A12A017
   • สินค้าถัดไป A16A037
   • สินค้าถัดไป A16A032
   • สินค้าถัดไป A12A015
   • สินค้าถัดไป A16A038
   • สินค้าถัดไป A13A015
   • สินค้าถัดไป A13A005
   • สินค้าถัดไป A13A004
   • สินค้าถัดไป A12A019
   • สินค้าถัดไป A16A018
   • สินค้าถัดไป A13A011
   • สินค้าถัดไป A16A039
   • สินค้าถัดไป A13A036
   • สินค้าถัดไป A13A037
   • สินค้าถัดไป A13A054
   • สินค้าถัดไป A13A055
   • สินค้าถัดไป A12A065
   • สินค้าถัดไป A16A009
   • สินค้าถัดไป A12A050
   • สินค้าถัดไป A12A031
   • สินค้าถัดไป A12A030
   • สินค้าถัดไป CL30365
   • สินค้าถัดไป A12A066
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 5 ขนาด คือ 80W*60D, 120W*60D, 150W*60D, 120W*75D และ 150W*75D / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันร้อน กันชื้น 

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,204.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนรุ่นประหยัด

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A12A018-1:โต๊ะทำงานโล่ง 80W*60D ซม. เมลามีน

  ขนาด 80W* 60D* 75H cm  TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันร้อน กันชื้น /ผลิตสีเชอร์รี่ดำ สีบีชดำและสีเทาควันบุหรี่
  ราคา 1,204.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A12A018-2:โต๊ะทำงานโล่ง 120W*60D ซม. เมลามีน

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm   TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /ผลิตสีเชอร์รี่ดำ สีบีชดำและสีเทาควันบุหรี่
  ราคา 1,732.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A12A018-3:โต๊ะทำงานโล่ง 150W*60D ซม. เมลามีน

  ขนาด 150W* 60D* 75H cm  TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /ผลิตสีเชอร์รี่ดำ สีบีชดำและสีเทาควันบุหรี่
  ราคา 2,559.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A12A018-4:โต๊ะทำงานโล่ง 120W*75D ซม. เมลามีน

  ขนาด 120W* 75D* 75H cm  TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /ผลิตสีเชอร์รี่ดำ สีบีชดำและสีเทาควันบุหรี่
  ราคา 2,742.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A12A018-5:โต๊ะทำงานโล่ง 150W*75D ซม. เมลามีน

  ขนาด 150W* 75D* 75H cm  TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /ผลิตสีเชอร์รี่ดำ สีบีชดำและสีเทาควันบุหรี่
  ราคา 3,808.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา