D01A029:ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก OPD 1 หน้า 8 ชั้น 32 ช่อง ขนาด 106.6W*28.3D*213.5 cm

D01A029
ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก OPD 1 หน้า 8 ชั้น 32 ช่อง ขนาด 106.6W*28.3D*213.5 cm:<p>ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก OPD (out-patient department) ตู้ 1 หน้า (ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว / 8 ชั้น / 32 ช่อง) ขนาดตู้ 106.6W*28.3D*213.5 cm /<span> เหล็กหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แข็งแรง / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / แผ่นชั้นปรับระดับได้ (แต่ต้องถอดแผ่นกั้นออกคะ)</span></p>
<p><span>ข้อแนะนำการจัดเรียง : สามารถใส่รางเป็นตู้รางเลื่อนได้ ประหยัดพื้นที่<br />ข้อแนะนำการขนส่ง : กรณีส่ง ตจว. แนะนำลูกค้าเหมารถขนส่ง เนื่องจากแผ่นเหล็กชิ้นส่วนหลังตู้ซึ่งเป็นแผ่นใหญ่ อาจบิดงอได้</span></p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A040
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A005
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E31A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E31A043
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E07A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E07A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ CL30383
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A042
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A043
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A044
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A038
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E31A055
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E31A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A045
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C07A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A049
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C07A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E28A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ Y01A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A046
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E28A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ D01A047
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E28A038
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก OPD (out-patient department) ตู้ 1 หน้า (ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว / 8 ชั้น / 32 ช่อง) ขนาดตู้ 106.6W*28.3D*213.5 cm / เหล็กหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แข็งแรง / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / แผ่นชั้นปรับระดับได้ (แต่ต้องถอดแผ่นกั้นออกคะ)

  ข้อแนะนำการจัดเรียง : สามารถใส่รางเป็นตู้รางเลื่อนได้ ประหยัดพื้นที่
  ข้อแนะนำการขนส่ง : กรณีส่ง ตจว. แนะนำลูกค้าเหมารถขนส่ง เนื่องจากแผ่นเหล็กชิ้นส่วนหลังตู้ซึ่งเป็นแผ่นใหญ่ อาจบิดงอได้

  ราคาเริ่มต้นที่: 9,857.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. หน้าบานตู้เก็บแฟ้มเวชระเบียน

   ราคา +3,500.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  D01A029:ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก OPD 1 หน้า 32 ช่อง 106.6W*28.3D*213.5H cm (ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว)

  107W* 28D* 214H cm  สำหรับบัตรผู้ป่วยนอกขนาด 5*8 นิ้ว / ขนาด 106.6W*28.3D*213.5H cm. แบบ 1 หน้า / ขนาดรวม 32ช่อง (มี 8 แผ่นชั้น / แผ่นกั้นชั้น 4 ช่องต่อชั้น)
  ราคา 9,857.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา