P01A004:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

P01A004
พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p>
   • สินค้าถัดไป P01A032
   • สินค้าถัดไป P01A033
   • สินค้าถัดไป P01A034
   • สินค้าถัดไป P01A035
   • สินค้าถัดไป P01A010
   • สินค้าถัดไป P01A011
   • สินค้าถัดไป P01A012
   • สินค้าถัดไป P01A013
   • สินค้าถัดไป P01A006
   • สินค้าถัดไป P01A007
   • สินค้าถัดไป P01A008
   • สินค้าถัดไป P01A009
   • สินค้าถัดไป P01A036
   • สินค้าถัดไป P01A037
   • สินค้าถัดไป P01A038
   • สินค้าถัดไป P01A029
   • สินค้าถัดไป P01A030
   • สินค้าถัดไป P01A031
   • สินค้าถัดไป P01A001
   • สินค้าถัดไป P01A002
   • สินค้าถัดไป P01A003
   • สินค้าถัดไป P01A004
   • สินค้าถัดไป P01A005
   • สินค้าถัดไป P01A014
   • สินค้าถัดไป P01A015
   • สินค้าถัดไป P01A016
   • สินค้าถัดไป P01A017
   • สินค้าถัดไป P01A018
   • สินค้าถัดไป P01A026
   • สินค้าถัดไป P01A022
   • สินค้าถัดไป P01A027
   • สินค้าถัดไป P01A024
   • สินค้าถัดไป P01A021
   • สินค้าถัดไป P01A023
   • สินค้าถัดไป P01A025
   • สินค้าถัดไป P01A053
   • สินค้าถัดไป P01A045
   • สินค้าถัดไป P01A052
   • สินค้าถัดไป P01A051
   • สินค้าถัดไป P01A020
   • สินค้าถัดไป P01A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,899.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 12 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 01 (ผลิตได้ 35 สี)

   ราคา +0.00 บาท
  2. พาร์ทิชั่นปิดเมลามีน

   ราคา +300.00 บาท
  1. เสาพาร์ทิชั่นสีดำ สีเทาอ่อนและสีขาว

   ราคา +0.00 บาท
  1. แบบเสาพาทิชั่น

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P01A004-1:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.60*ส.160 ซม.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  ขนาด ก60*ส160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,899.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-2:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.80*ส.160 ซม.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  ขนาด ก80*ส160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,101.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-3:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.90*ส.160 ซม.

  ขนาด 90W* 5D* 160H cm  ขนาด ก90*ส160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,275.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-4:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.100*ส.160 ซม.

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  ขนาด ก100*ส160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,357.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-5:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.120*ส.160 ซม.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  ขนาด ก120*ส160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,609.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-6:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.135*ส.160 ซม.

  ขนาด 135W* 5D* 160H cm  ขนาด ก.135*ส.160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,616.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-8:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.60*ส.160 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  ขนาด ก60*ส160 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,029.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-9:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.80*ส.160 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  ขนาด ก80*ส160 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,246.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-10:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.90*ส.160 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 90W* 5D* 160H cm  ขนาด ก90*ส160 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,391.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-11:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.100*ส.160 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  ขนาด ก100*ส160 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,714.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-12:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.120*ส.160 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  ขนาด ก120*ส160 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,043.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A004-13:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.135*ส.160 ซม. มีรางสายไฟ

  ขนาด 135W* 5D* 160H cm  ขนาด ก.135*ส.160 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,891.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา