P01A003:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

P01A003
พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม:<p>พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p>
   • สินค้าถัดไป P01A032
   • สินค้าถัดไป P01A033
   • สินค้าถัดไป P01A034
   • สินค้าถัดไป P01A035
   • สินค้าถัดไป P01A010
   • สินค้าถัดไป P01A011
   • สินค้าถัดไป P01A012
   • สินค้าถัดไป P01A013
   • สินค้าถัดไป P01A006
   • สินค้าถัดไป P01A007
   • สินค้าถัดไป P01A008
   • สินค้าถัดไป P01A009
   • สินค้าถัดไป P01A036
   • สินค้าถัดไป P01A037
   • สินค้าถัดไป P01A038
   • สินค้าถัดไป P01A029
   • สินค้าถัดไป P01A030
   • สินค้าถัดไป P01A031
   • สินค้าถัดไป P01A001
   • สินค้าถัดไป P01A002
   • สินค้าถัดไป P01A003
   • สินค้าถัดไป P01A004
   • สินค้าถัดไป P01A005
   • สินค้าถัดไป P01A014
   • สินค้าถัดไป P01A015
   • สินค้าถัดไป P01A016
   • สินค้าถัดไป P01A017
   • สินค้าถัดไป P01A018
   • สินค้าถัดไป P01A026
   • สินค้าถัดไป P01A022
   • สินค้าถัดไป P01A027
   • สินค้าถัดไป P01A024
   • สินค้าถัดไป P01A021
   • สินค้าถัดไป P01A023
   • สินค้าถัดไป P01A025
   • สินค้าถัดไป P01A053
   • สินค้าถัดไป P01A045
   • สินค้าถัดไป P01A052
   • สินค้าถัดไป P01A051
   • สินค้าถัดไป P01A020
   • สินค้าถัดไป P01A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,754.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 12 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 01 (ผลิตได้ 35 สี)

   ราคา +0.00 บาท
  2. พาร์ทิชั่นปิดเมลามีน

   ราคา +300.00 บาท
  1. เสาพาร์ทิชั่นสีดำ สีเทาอ่อนและสีขาว

   ราคา +0.00 บาท
  1. แบบเสาพาทิชั่น

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P01A003-1:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.60*ส.150 ซม.

  ขนาด 60W* 5D* 150H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,754.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-2:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.80*ส.150 ซม.

  ขนาด 80W* 5D* 150H cm   แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,043.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-3:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.90*ส.150 ซม.

  ขนาด 90W* 5D* 150H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,232.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-4:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.100*ส.150 ซม.

  ขนาด 100W* 5D* 150H cm   แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,286.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-5:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.120*ส.150 ซม.

  ขนาด 120W* 5D* 150H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,464.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-6:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.135*ส.150 ซม.

  ขนาด 135W* 5D* 150H cm   แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,428.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-8:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.60*ส.150 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 60W* 5D* 150H cm   แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,884.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-9:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.80*ส.150 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 80W* 5D* 150H cm   แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,174.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-10:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.90*ส.150 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 90W* 5D* 150H cm   แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,319.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-11:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.100*ส.150 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 100W* 5D* 150H cm  ขนาด ก100*ส150 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,571.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-12:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.120*ส.150 ซม.มีรางสายไฟ

  ขนาด 120W* 5D* 150H cm  ขนาด ก120*ส150 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,754.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A003-13:พาร์ทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ขนาด ก.135*ส.150 ซม. มีรางสายไฟ

  ขนาด 135W* 5D* 150H cm   ขนาด ก.135*ส.150 ซม. แบบมีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,681.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา