G01A028:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. แบบด้านละ 1 แผ่น จัดเก็บง่าย

G01A028
บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. แบบด้านละ 1 แผ่น จัดเก็บง่าย:<p>บอร์ดจัดป้ายนิทรรศการ ขอบอลูมิเนียมสีเงิน แบบ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. (ซ้าย-ขวา ด้านละ 1 แผ่น) / เชื่อมต่อด้วยข้อต่อหกเหลี่ยมพลาสติกแข็ง / เลือกวัสดุปิดหน้า 4 แบบคือ (1)ฟิวเจอร์บอร์ด (2)หน้าไวท์บอร์ด (3)หน้ากำมะหยี่ และ (4)หน้าPVCอะคิลิค (อลูมิเนียมสีชาเพิ่ม 400 บาท)</p>
   • สินค้าถัดไป G01A038
   • สินค้าถัดไป G01A001
   • สินค้าถัดไป G01A021
   • สินค้าถัดไป G01A005
   • สินค้าถัดไป G01A020
   • สินค้าถัดไป G01A033
   • สินค้าถัดไป G01A006
   • สินค้าถัดไป G01A017
   • สินค้าถัดไป G01A019
   • สินค้าถัดไป G01A030
   • สินค้าถัดไป G01A012
   • สินค้าถัดไป G01A053
   • สินค้าถัดไป G01A026
   • สินค้าถัดไป G01A002
   • สินค้าถัดไป G01A025
   • สินค้าถัดไป G01A003
   • สินค้าถัดไป G01A036
   • สินค้าถัดไป G01A035
   • สินค้าถัดไป G01A023
   • สินค้าถัดไป G01A051
   • สินค้าถัดไป G01A022
   • สินค้าถัดไป G01A027
   • สินค้าถัดไป G01A028
   • สินค้าถัดไป G01A034
   • สินค้าถัดไป E28A088
   • สินค้าถัดไป E28A089
   • สินค้าถัดไป G01A032
   • สินค้าถัดไป G01A049
   • สินค้าถัดไป G01A010
   • สินค้าถัดไป G01A008
   • สินค้าถัดไป G01A009
   • สินค้าถัดไป G01A043
   • สินค้าถัดไป G01A046
   • สินค้าถัดไป G01A047
   • สินค้าถัดไป G01A044
   • สินค้าถัดไป G01A048
   • สินค้าถัดไป G01A041
   • สินค้าถัดไป G01A045
   • สินค้าถัดไป G01A042
   • สินค้าถัดไป G01A040
   • สินค้าถัดไป G01A052
   • สินค้าถัดไป E06A022
   • สินค้าถัดไป E06A018
   • สินค้าถัดไป E06A019
   • สินค้าถัดไป G01A037
   • สินค้าถัดไป G01A054
   • สินค้าถัดไป G01A015
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  บอร์ดจัดป้ายนิทรรศการ ขอบอลูมิเนียมสีเงิน แบบ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. (ซ้าย-ขวา ด้านละ 1 แผ่น) / เชื่อมต่อด้วยข้อต่อหกเหลี่ยมพลาสติกแข็ง / เลือกวัสดุปิดหน้า 4 แบบคือ (1)ฟิวเจอร์บอร์ด (2)หน้าไวท์บอร์ด (3)หน้ากำมะหยี่ และ (4)หน้าPVCอะคิลิค (อลูมิเนียมสีชาเพิ่ม 400 บาท)

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,462.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G01A028-1:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้าฟิวเจอร์บอร์ด

  ขนาด 200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นฟิวเจอร์บอร์ด สำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 6,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G01A028-3:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้าไวท์บอร์ด

  ขนาด 200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นไวท์บอร์ด สำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ และสามารถเขียนได้ ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 6,923.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G01A028-2:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้ากำมะหยี่

  ขนาด 200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นกำมะหยี่ สำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ ใช้เข็มหมุดติดได้ ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 7,385.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G01A028-4:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้า PVC/ อะคิลิค

  ขนาด 200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นPVC หรือ อะคิลิคสำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ มีความคงทนในการใช้งานสูง ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 10,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา