G01A028:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. แบบด้านละ 1 แผ่น จัดเก็บง่าย

บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. แบบด้านละ 1 แผ่น จัดเก็บง่าย:<p>บอร์ดจัดป้ายนิทรรศการ ขอบอลูมิเนียมสีเงิน แบบ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. (ซ้าย-ขวา ด้านละ 1 แผ่น) / เชื่อมต่อด้วยข้อต่อหกเหลี่ยมพลาสติกแข็ง / เลือกวัสดุปิดหน้า 4 แบบคือ (1)ฟิวเจอร์บอร์ด (2)หน้าไวท์บอร์ด (3)หน้ากำมะหยี่ และ (4)หน้าPVCอะคิลิค (อลูมิเนียมสีชาเพิ่ม 400 บาท)</p>

  บอร์ดจัดป้ายนิทรรศการ ขอบอลูมิเนียมสีเงิน แบบ 2 พับ ขนาด 200W*200H cm. (ซ้าย-ขวา ด้านละ 1 แผ่น) / เชื่อมต่อด้วยข้อต่อหกเหลี่ยมพลาสติกแข็ง / เลือกวัสดุปิดหน้า 4 แบบคือ (1)ฟิวเจอร์บอร์ด (2)หน้าไวท์บอร์ด (3)หน้ากำมะหยี่ และ (4)หน้าPVCอะคิลิค (อลูมิเนียมสีชาเพิ่ม 400 บาท)

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,462.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G01A028-1:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้าฟิวเจอร์บอร์ด

  200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นฟิวเจอร์บอร์ด สำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ ขนาดรวม กว้าง 200 * สูง 200 ซม. ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 6,462.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G01A028-3:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้าไวท์บอร์ด

  200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นไวท์บอร์ด สำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ และสามารถเขียนได้ กว้าง 200 * สูง 200 ซม. ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 6,923.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G01A028-2:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้ากำมะหยี่

  200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นกำมะหยี่ สำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ ใช้เข็มหมุดติดได้ กว้าง 200 * สูง 200 ซม. ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 7,385.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  G01A028-4:บอร์ดนิทรรศการ 2 พับ 2 แผ่น หน้า PVC/ อะคิลิค

  200W* 20D* 200H cm  หน้าบอร์ดเป็นPVC หรือ อะคิลิคสำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ มีความคงทนในการใช้งานสูง กว้าง 200 * สูง 200 ซม. ขนาดต่อ 1 แผ่น กว้าง 100 * สูง 200 ซม.
  ราคา 10,000.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา