P03A011:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 cm.

P03A011
พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 cm.:<p>พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W,60W,75W,80W,100W,120W cm. แบบร้อยสายไฟด้านล่าง</p> พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 cm.:<p>พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W,60W,75W,80W,100W,120W cm. แบบร้อยสายไฟด้านล่าง</p>
   • สินค้าถัดไป P03A008
   • สินค้าถัดไป P03A009
   • สินค้าถัดไป P03A010
   • สินค้าถัดไป P03A005
   • สินค้าถัดไป P03A006
   • สินค้าถัดไป P03A007
   • สินค้าถัดไป P03A001
   • สินค้าถัดไป P03A002
   • สินค้าถัดไป P03A003
   • สินค้าถัดไป P03A004
   • สินค้าถัดไป P03A015
   • สินค้าถัดไป P03A016
   • สินค้าถัดไป P03A017
   • สินค้าถัดไป P03A011
   • สินค้าถัดไป P03A012
   • สินค้าถัดไป P03A013
   • สินค้าถัดไป P03A014
   • สินค้าถัดไป P03A022
   • สินค้าถัดไป P03A023
   • สินค้าถัดไป P03A018
   • สินค้าถัดไป P03A019
   • สินค้าถัดไป P03A020
   • สินค้าถัดไป P03A021
   • สินค้าถัดไป P01A047
   • สินค้าถัดไป P01A048
   • สินค้าถัดไป P03A025
   • สินค้าถัดไป P01A049
   • สินค้าถัดไป P01A050
   • สินค้าถัดไป P03A024
   • สินค้าถัดไป C06A053
   • สินค้าถัดไป A04A070
   • สินค้าถัดไป A04A071
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W,60W,75W,80W,100W,120W cm. แบบร้อยสายไฟด้านล่าง

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,320.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  P03A011-1:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นขนาด W45*H160 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,320.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A011-2:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นขนาด W60*H160 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,675.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A011-3:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นขนาด W75*H160 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,196.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A011-4:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นขนาด W80*H160 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,386.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A011-5:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นขนาด W100*H160 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,480.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A011-6:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นขนาด W120*H160 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,788.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา