ติดต่อสอบถาม

P03A003:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 160 cm.

P03A003
พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 160 cm.:<p>พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 160 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W ,60W,75W,80W,100W,120W cm. มี 3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง</p>
   • สินค้าถัดไป P03A008
   • สินค้าถัดไป P03A009
   • สินค้าถัดไป P03A010
   • สินค้าถัดไป P03A005
   • สินค้าถัดไป P03A006
   • สินค้าถัดไป P03A007
   • สินค้าถัดไป P03A001
   • สินค้าถัดไป P03A002
   • สินค้าถัดไป P03A003
   • สินค้าถัดไป P03A004
   • สินค้าถัดไป P03A015
   • สินค้าถัดไป P03A016
   • สินค้าถัดไป P03A017
   • สินค้าถัดไป P03A011
   • สินค้าถัดไป P03A012
   • สินค้าถัดไป P03A013
   • สินค้าถัดไป P03A014
   • สินค้าถัดไป P03A022
   • สินค้าถัดไป P03A023
   • สินค้าถัดไป P03A018
   • สินค้าถัดไป P03A019
   • สินค้าถัดไป P03A020
   • สินค้าถัดไป P03A021
   • สินค้าถัดไป P01A047
   • สินค้าถัดไป P01A048
   • สินค้าถัดไป P03A025
   • สินค้าถัดไป P01A049
   • สินค้าถัดไป P01A050
   • สินค้าถัดไป P03A024
   • สินค้าถัดไป C06A053
   • สินค้าถัดไป A04A070
   • สินค้าถัดไป A04A071
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 160 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W ,60W,75W,80W,100W,120W cm. มี 3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,036.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 18 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P03A003-1:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W45*H160 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,036.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-4:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W60*H160 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,249.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-7:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W75*H160 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,510.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-10:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W80*H160 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,865.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-13:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W100*H160 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,030.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-16:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W120*H160 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,244.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-2:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W45*H160 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,202.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-5:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W60*H160 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,415.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-8:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W75*H160 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,723.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-11:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W80*H160 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,125.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-14:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W100*H160 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,338.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-17:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W120*H160 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,551.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-3:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W45*H160 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 2,344.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-6:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W60*H160 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 2,557.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-9:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W75*H160 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 2,936.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-12:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W80*H160 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,457.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-15:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W100*H160 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,646.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A003-18:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W120*H160 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 160H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,859.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา