ติดต่อสอบถาม

P03A001:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 105 cm.

P03A001
พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 105 cm.:<p>พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 105 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W,60W,75W,80W,100W,120W cm. มี 3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง</p>
   • สินค้าถัดไป P03A008
   • สินค้าถัดไป P03A009
   • สินค้าถัดไป P03A010
   • สินค้าถัดไป P03A005
   • สินค้าถัดไป P03A006
   • สินค้าถัดไป P03A007
   • สินค้าถัดไป P03A001
   • สินค้าถัดไป P03A002
   • สินค้าถัดไป P03A003
   • สินค้าถัดไป P03A004
   • สินค้าถัดไป P03A015
   • สินค้าถัดไป P03A016
   • สินค้าถัดไป P03A017
   • สินค้าถัดไป P03A011
   • สินค้าถัดไป P03A012
   • สินค้าถัดไป P03A013
   • สินค้าถัดไป P03A014
   • สินค้าถัดไป P03A022
   • สินค้าถัดไป P03A023
   • สินค้าถัดไป P03A018
   • สินค้าถัดไป P03A019
   • สินค้าถัดไป P03A020
   • สินค้าถัดไป P03A021
   • สินค้าถัดไป P01A047
   • สินค้าถัดไป P01A048
   • สินค้าถัดไป P03A025
   • สินค้าถัดไป P01A049
   • สินค้าถัดไป P01A050
   • สินค้าถัดไป P03A024
   • สินค้าถัดไป C06A053
   • สินค้าถัดไป A04A070
   • สินค้าถัดไป A04A071
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 105 cm. มีกว้าง 6 ขนาด 45W,60W,75W,80W,100W,120W cm. มี 3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,421.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 12 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P03A001-1:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W45*H105 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 105H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,421.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-4:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W60*H105 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 105H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,681.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-7:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W75*H105 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 105H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,752.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-10:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W80*H105 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 105H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,823.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-13:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W100*H105 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 105H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,178.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-16:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W120*H105 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 105H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,557.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-2:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W45*H105 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 105H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 1,563.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-5:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W60*H105 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 105H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 1,823.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-8:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W75*H105 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 105H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 1,965.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-11:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W80*H105 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 105H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,083.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-14:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W100*H105 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 105H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,486.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A001-17:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นขนาด W120*H105 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 105H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,865.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา