ติดต่อสอบถาม

A09A044:โต๊ะกระจกนิรภัย Di60*75D cm. ขาเหล็กโครเมี่ยมทรงหอไอเฟล (ผลิตหน้ากลมและหน้าเหลี่ยม)

A09A044
โต๊ะกระจกนิรภัย Di60*75D cm. ขาเหล็กโครเมี่ยมทรงหอไอเฟล (ผลิตหน้ากลมและหน้าเหลี่ยม):<p>ผลิตหน้าโต๊ะ 2 แบบคือ แบบเหลี่ยม และแบบกลม ขนาด Di60*75H cm. / TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ</p> โต๊ะกระจกนิรภัย Di60*75D cm. ขาเหล็กโครเมี่ยมทรงหอไอเฟล (ผลิตหน้ากลมและหน้าเหลี่ยม):<p>ผลิตหน้าโต๊ะ 2 แบบคือ แบบเหลี่ยม และแบบกลม ขนาด Di60*75H cm. / TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ</p> โต๊ะกระจกนิรภัย Di60*75D cm. ขาเหล็กโครเมี่ยมทรงหอไอเฟล (ผลิตหน้ากลมและหน้าเหลี่ยม):<p>ผลิตหน้าโต๊ะ 2 แบบคือ แบบเหลี่ยม และแบบกลม ขนาด Di60*75H cm. / TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ</p> โต๊ะกระจกนิรภัย Di60*75D cm. ขาเหล็กโครเมี่ยมทรงหอไอเฟล (ผลิตหน้ากลมและหน้าเหลี่ยม):<p>ผลิตหน้าโต๊ะ 2 แบบคือ แบบเหลี่ยม และแบบกลม ขนาด Di60*75H cm. / TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ</p> โต๊ะกระจกนิรภัย Di60*75D cm. ขาเหล็กโครเมี่ยมทรงหอไอเฟล (ผลิตหน้ากลมและหน้าเหลี่ยม):<p>ผลิตหน้าโต๊ะ 2 แบบคือ แบบเหลี่ยม และแบบกลม ขนาด Di60*75H cm. / TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ</p>
   • สินค้าถัดไป A09A095
   • สินค้าถัดไป A09A082
   • สินค้าถัดไป A09A050
   • สินค้าถัดไป A09A063
   • สินค้าถัดไป A09A062
   • สินค้าถัดไป A09A068
   • สินค้าถัดไป A09A083
   • สินค้าถัดไป A05A133
   • สินค้าถัดไป A09A058
   • สินค้าถัดไป A09A044
   • สินค้าถัดไป A09A064
   • สินค้าถัดไป A09A110
   • สินค้าถัดไป A09A056
   • สินค้าถัดไป A09A061
   • สินค้าถัดไป A09A127
   • สินค้าถัดไป A09A065
   • สินค้าถัดไป A09A087
   • สินค้าถัดไป A09A118
   • สินค้าถัดไป A09A084
   • สินค้าถัดไป A09A047
   • สินค้าถัดไป A09A085
   • สินค้าถัดไป A09A054
   • สินค้าถัดไป A09A086
   • สินค้าถัดไป A05A104
   • สินค้าถัดไป A14A056
   • สินค้าถัดไป A09A066
   • สินค้าถัดไป A09A049
   • สินค้าถัดไป A09A125
   • สินค้าถัดไป A09A124
   • สินค้าถัดไป A05A103
   • สินค้าถัดไป G14A089
   • สินค้าถัดไป A05A114
   • สินค้าถัดไป A09A131
   • สินค้าถัดไป A05A106
   • สินค้าถัดไป A05A116
   • สินค้าถัดไป G14A090
   • สินค้าถัดไป A09A129
   • สินค้าถัดไป A09A130
   • สินค้าถัดไป A09A126
   • สินค้าถัดไป A09A109
   • สินค้าถัดไป A05A161
   • สินค้าถัดไป A09A113
   • สินค้าถัดไป A09A112
   • สินค้าถัดไป A09A052
   • สินค้าถัดไป A09A060
   • สินค้าถัดไป A09A070
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
   • สินค้าถัดไป G12A105
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตหน้าโต๊ะ 2 แบบคือ แบบเหลี่ยม และแบบกลม ขนาด Di60*75H cm. / TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,787.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A09A044-1:โต๊ะกระจกหน้าสี่เหลี่ยม Di60*75H cm. รุ่น CO-CB ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 60Di* 75H cm  TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ
  ราคา 1,787.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A09A044-2:โต๊ะกระจกหน้ากลม Di60*75H cm. รุ่น CO-CA ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 60Di* 75H cm  TOP กระจกนิรภัย โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หน้ากระจกผลิต 2 แบบคือ กระจกใส และกระจกดำ
  ราคา 1,787.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา