F01A018:TAIYO Hanging File 265 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 127 K2C มอก.)

F01A018
TAIYO Hanging File 265 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 127 K2C มอก.):<p>TAIYO HANGING FILE FS127K2C / ตู้เซฟ 265 กก. / ขนาดภายนอก 590*551*1275 มม. / ภายใน 450*355*1060 มม. / ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง/ เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้</p> TAIYO Hanging File 265 กก. 2 กุญแจ 1 รหัส (FS 127 K2C มอก.):<p>TAIYO HANGING FILE FS127K2C / ตู้เซฟ 265 กก. / ขนาดภายนอก 590*551*1275 มม. / ภายใน 450*355*1060 มม. / ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง/ เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้</p>
   • สินค้าถัดไป F01A056
   • สินค้าถัดไป F01A055
   • สินค้าถัดไป F01A057
   • สินค้าถัดไป F01A058
   • สินค้าถัดไป F01A068
   • สินค้าถัดไป F01A037
   • สินค้าถัดไป F01A038
   • สินค้าถัดไป F03A005
   • สินค้าถัดไป F03A006
   • สินค้าถัดไป F03A007
   • สินค้าถัดไป F01A064
   • สินค้าถัดไป F01A039
   • สินค้าถัดไป F01A059
   • สินค้าถัดไป F01A036
   • สินค้าถัดไป F01A062
   • สินค้าถัดไป F01A060
   • สินค้าถัดไป F01A061
   • สินค้าถัดไป F01A035
   • สินค้าถัดไป F01A063
   • สินค้าถัดไป F01A066
   • สินค้าถัดไป F01A065
   • สินค้าถัดไป F01A067
   • สินค้าถัดไป F01A040
   • สินค้าถัดไป F01A041
   • สินค้าถัดไป F01A042
   • สินค้าถัดไป F01A043
   • สินค้าถัดไป F01A020
   • สินค้าถัดไป F01A001
   • สินค้าถัดไป F01A002
   • สินค้าถัดไป F01A004
   • สินค้าถัดไป F01A032
   • สินค้าถัดไป F01A003
   • สินค้าถัดไป F01A005
   • สินค้าถัดไป F01A006
   • สินค้าถัดไป F01A007
   • สินค้าถัดไป F01A008
   • สินค้าถัดไป F01A009
   • สินค้าถัดไป F01A010
   • สินค้าถัดไป F01A011
   • สินค้าถัดไป F01A019
   • สินค้าถัดไป F01A021
   • สินค้าถัดไป F01A044
   • สินค้าถัดไป F01A033
   • สินค้าถัดไป F01A018
   • สินค้าถัดไป F01A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  TAIYO HANGING FILE FS127K2C / ตู้เซฟ 265 กก. / ขนาดภายนอก 590*551*1275 มม. / ภายใน 450*355*1060 มม. / ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง/ เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้

  ราคาเริ่มต้นที่: 26,608.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. แผ่นชั้น ขนาด 45W*35D

   ราคา +1,500.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  F01A018:ตู้เซฟ 2 กุญแจ 1 รหัส รุ่น FS127 K2C 265 กก.

  ขนาด 590W* 551D* 1275H cm  ตู้เซฟ 265 กก. ขนาด ภายใน 450*355*1060 มม. ภายในประกอบด้วย 1 ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวน สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เหมาะกับงานเก็บเอกสารต่างๆ/เปลี่ยนรหัสได้
  ปกติ 29,565 บาท เหลือ ราคา 26,608.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา