ติดต่อสอบถาม

F01A016:TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.)

F01A016
TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.):<p>TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้</p>
<p> </p> TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.):<p>TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้</p>
<p> </p> TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.):<p>TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้</p>
<p> </p> TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.):<p>TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้</p>
<p> </p> TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.):<p>TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้</p>
<p> </p> TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.):<p>TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้</p>
<p> </p> TAIYO Jewelry 121 กก. (JS 675 K1C-30 มอก.):<p>TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้</p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป F04A001
   • สินค้าถัดไป F04A002
   • สินค้าถัดไป F04A003
   • สินค้าถัดไป F04A004
   • สินค้าถัดไป F05A049
   • สินค้าถัดไป F01A016
   • สินค้าถัดไป F05A048
   • สินค้าถัดไป F05A051
   • สินค้าถัดไป F05A034
   • สินค้าถัดไป F05A052
   • สินค้าถัดไป F05A050
   • สินค้าถัดไป F01A021
   • สินค้าถัดไป F01A017
   • สินค้าถัดไป F02A049
   • สินค้าถัดไป F02A050
   • สินค้าถัดไป F02A051
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  TAIYO JEWELLY 115 กก. (JS675K1C) / ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก. / ขนาดภายนอก 530*470*675 มม. / ขนาดภายใน 390*274*460 มม. / ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก / ขนาดถาด 367*277*45 มม. / ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. / เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 17,165.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  F01A016:ตู้เซฟเครื่องประดับ 115 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส รุ่น JS

  ขนาด 530W* 470D* 675H cm  ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับ ขนาด 115 กก.ขนาดภายใน 390*274*460 มม.ภายในมีถาดใส่เครื่องประดับ 6 ถาด 1 ลิ้นชัก ขนาดถาด 367*277*45 มม. ขนาดลิ้นชัก 365*265*110 มม. เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับและเอกสารต่างๆ /เปลี่ยนรหัสได้
  ราคา 17,165.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา