C12A013:ตู้เก็บ solar cell battery backup พร้อมชุดวงจรควบคุมระบบ ลูกล้อพียู (สินค้ารอผลิต 30 วัน )

C12A013
ตู้เก็บ solar cell battery backup พร้อมชุดวงจรควบคุมระบบ ลูกล้อพียู (สินค้ารอผลิต 30 วัน ):<p>โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง แผ่นชั้นและหน้าบานผลิตจากแผ่นไม้เมลามีน แผ่นข้างผลิตจากเหล็กปั้มรู สามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อให้สะดวกในทำงานเชื่อมต่อสายไฟจากทุกด้านของตู้ และสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อปิดตู้ ด้านหลังแผ่นชั้นสามารถเ<span class="text_exposed_show">ชื่อมต่อสายไฟถึงกันได้ตลอดความสูงตู้ ลูกล้อพียู สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 480 kg และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตสีเทาอ่อนทั้งตัว</span></p> ตู้เก็บ solar cell battery backup พร้อมชุดวงจรควบคุมระบบ ลูกล้อพียู (สินค้ารอผลิต 30 วัน ):<p>โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง แผ่นชั้นและหน้าบานผลิตจากแผ่นไม้เมลามีน แผ่นข้างผลิตจากเหล็กปั้มรู สามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อให้สะดวกในทำงานเชื่อมต่อสายไฟจากทุกด้านของตู้ และสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อปิดตู้ ด้านหลังแผ่นชั้นสามารถเ<span class="text_exposed_show">ชื่อมต่อสายไฟถึงกันได้ตลอดความสูงตู้ ลูกล้อพียู สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 480 kg และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตสีเทาอ่อนทั้งตัว</span></p> ตู้เก็บ solar cell battery backup พร้อมชุดวงจรควบคุมระบบ ลูกล้อพียู (สินค้ารอผลิต 30 วัน ):<p>โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง แผ่นชั้นและหน้าบานผลิตจากแผ่นไม้เมลามีน แผ่นข้างผลิตจากเหล็กปั้มรู สามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อให้สะดวกในทำงานเชื่อมต่อสายไฟจากทุกด้านของตู้ และสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อปิดตู้ ด้านหลังแผ่นชั้นสามารถเ<span class="text_exposed_show">ชื่อมต่อสายไฟถึงกันได้ตลอดความสูงตู้ ลูกล้อพียู สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 480 kg และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตสีเทาอ่อนทั้งตัว</span></p> ตู้เก็บ solar cell battery backup พร้อมชุดวงจรควบคุมระบบ ลูกล้อพียู (สินค้ารอผลิต 30 วัน ):<p>โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง แผ่นชั้นและหน้าบานผลิตจากแผ่นไม้เมลามีน แผ่นข้างผลิตจากเหล็กปั้มรู สามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อให้สะดวกในทำงานเชื่อมต่อสายไฟจากทุกด้านของตู้ และสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อปิดตู้ ด้านหลังแผ่นชั้นสามารถเ<span class="text_exposed_show">ชื่อมต่อสายไฟถึงกันได้ตลอดความสูงตู้ ลูกล้อพียู สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 480 kg และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตสีเทาอ่อนทั้งตัว</span></p> ตู้เก็บ solar cell battery backup พร้อมชุดวงจรควบคุมระบบ ลูกล้อพียู (สินค้ารอผลิต 30 วัน ):<p>โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง แผ่นชั้นและหน้าบานผลิตจากแผ่นไม้เมลามีน แผ่นข้างผลิตจากเหล็กปั้มรู สามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อให้สะดวกในทำงานเชื่อมต่อสายไฟจากทุกด้านของตู้ และสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อปิดตู้ ด้านหลังแผ่นชั้นสามารถเ<span class="text_exposed_show">ชื่อมต่อสายไฟถึงกันได้ตลอดความสูงตู้ ลูกล้อพียู สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 480 kg และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตสีเทาอ่อนทั้งตัว</span></p>
   • สินค้าถัดไป C12A011
   • สินค้าถัดไป C12A012
   • สินค้าถัดไป C12A013
   • สินค้าถัดไป C12A001
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง แผ่นชั้นและหน้าบานผลิตจากแผ่นไม้เมลามีน แผ่นข้างผลิตจากเหล็กปั้มรู สามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อให้สะดวกในทำงานเชื่อมต่อสายไฟจากทุกด้านของตู้ และสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อปิดตู้ ด้านหลังแผ่นชั้นสามารถเชื่อมต่อสายไฟถึงกันได้ตลอดความสูงตู้ ลูกล้อพียู สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 480 kg และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตสีเทาอ่อนทั้งตัว

  ราคาเริ่มต้นที่: .00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C12A013:ตู้เก็บ solar cell battery backup พร้อมชุดวงจรควบคุมระบบ ลูกล้อพียู (สินค้ารอผลิต 30 วัน )

  ขนาด 120W* 70D* 150H cm  โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง แผ่นชั้นและหน้าบานผลิตจากแผ่นไม้เมลามีน แผ่นข้างผลิตจากเหล็กปั้มรู สามารถสไลด์ขึ้นลงเพื่อให้สะดวกในทำงานเชื่อมต่อสายไฟจากทุกด้านของตู้ และสามารถระบายอากาศได้ดีเมื่อปิดตู้ ด้านหลังแผ่นชั้นสามารถเชื่อมต่อสายไฟถึงกันได้ตลอดความสูงตู้ ลูกล้อพียู สามารถรับน้ำหนัก ได้ถึง 480 kg และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ผลิตสีเทาอ่อนทั้งตัว
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา