E23A024:ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้

E23A024
ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p> ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 แบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก พร้อมขารองตู้ :<p><span>มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค <span>ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม</span></span></p>
   • สินค้าถัดไป E23A001
   • สินค้าถัดไป E23A004
   • สินค้าถัดไป E23A020
   • สินค้าถัดไป E23A021
   • สินค้าถัดไป E23A005
   • สินค้าถัดไป E23A002
   • สินค้าถัดไป E23A022
   • สินค้าถัดไป E23A007
   • สินค้าถัดไป E23A008
   • สินค้าถัดไป E25A042
   • สินค้าถัดไป E25A041
   • สินค้าถัดไป E25A043
   • สินค้าถัดไป E25A053
   • สินค้าถัดไป E25A015
   • สินค้าถัดไป E25A020
   • สินค้าถัดไป E25A018
   • สินค้าถัดไป E23A023
   • สินค้าถัดไป E23A024
   • สินค้าถัดไป E25A040
   • สินค้าถัดไป E25A049
   • สินค้าถัดไป E23A003
   • สินค้าถัดไป E23A015
   • สินค้าถัดไป E23A016
   • สินค้าถัดไป E23A017
   • สินค้าถัดไป E23A018
   • สินค้าถัดไป E25A052
   • สินค้าถัดไป E23A014
   • สินค้าถัดไป E23A012
   • สินค้าถัดไป E25A051
   • สินค้าถัดไป E23A013
   • สินค้าถัดไป E25A054
   • สินค้าถัดไป E23A006
   • สินค้าถัดไป E23A030
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 2 แบบให้เลือก คือ แบบมีลิ้นชักและแบบไม่มีลิ้นชัก ขนาด 120W*56D*200H cm. ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 10,462.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E23A024-1:ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 พร้อมขารองตู้ ไม่มีลิ้นชัก

  ขนาด 120W* 56D* 200H cm  ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม
  ราคา 10,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E23A024-2:ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงา สูง 200H cm. รุ่น KO-BW04 พร้อมขารองตู้ มีลิ้นชักในตู้

  ขนาด 120W* 56D* 200H cm  ตู้เสื่้อผ้า 1 บานเลื่อนทึบ 1 บานเลื่อนกระจกเงา พร้อม 3 ราวแขวนและช่องแยกสัดส่วน 5 ช่อง มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค ผลิต 9 สี คือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า และสีเทาเข้ม
  ราคา 11,815.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา